[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/a/ - Anime

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1513535035533.jpeg (227,42 KB, 1200x1119, explicit-ass-ecchi-anime-….jpeg)

 No.10881[Atsiliepimas][50 paskutinių įrašų]

ooo
106 žinutės ir 106 žinutės su paveikslėliais nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk „Atsakyti“.

 No.10988

File: 1513713210082.jpg (333,53 KB, 1200x1600, nijich1477710198256951.jpg)


 No.10989

File: 1513787396983.jpg (192,74 KB, 1040x1470, nijich14777101981702506.jpg)


 No.10991

File: 1513800391524.jpg (195,17 KB, 850x1184, sample_8d25fcb310a4d013425….jpg)


 No.10992

gayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 No.10993

File: 1513802894158.jpg (124,14 KB, 850x1133, sample_7ac398e1124e79bc0f4….jpg)
File: 1513365971695.jpg (139,04 KB, 850x907, sample_e98ee6f55ae45d24997….jpg)

 No.10652[Atsiliepimas][50 paskutinių įrašų]

aha
105 žinutės ir 105 žinutės su paveikslėliais nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk „Atsakyti“.

 No.10765

File: 1513455876949.jpg (4,49 MB, 5692x4063, 15ad285c0269bbd430ce7dd511….jpg)

>>10764
Ar Saber yra tavo nr.1 waifu?

 No.10766

File: 1513456260642.jpg (900,74 KB, 1200x933, Konachan.com - 255965 biki….jpg)

>>10765
Taip, o ką?

 No.10767

File: 1513456414728.jpg (43,28 KB, 550x750, b0820615f79bb52971dfefca55….jpg)

>>10766
Ai nieko šiaip labai gera waifu. Pastebėjau, kad labai daug paveikslėlių turi su ja

 No.10768

File: 1513456485890.png (1,76 MB, 1200x1600, 66317336_p0.png)

>>10767
>Ai nieko šiaip labai gera waifu.
Jo
>Pastebėjau, kad labai daug paveikslėlių turi su ja
Aha, tiesiog ir taip yra daug su ja

 No.10769

File: 1513456592146.jpg (134,01 KB, 850x849, sample_dbf2d9427ee1a5ca8f4….jpg)

>>10768
AiškuFile: 1513439472270.gif (735,22 KB, 500x281, l3V0eOncNkwzIvbTq.gif)

 No.10723[Atsiliepimas]

Chitanda miegą
Prašau tylos

 No.10724

File: 1513442875377.webm (1,73 MB, 490x360, shhh.webm)
File: 1513002467361.png (114,02 KB, 321x321, g_zBWnpA.png)

 No.10581[Atsiliepimas]

9 žinutės ir 3 žinutės su paveikslėliais nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk „Atsakyti“.

 No.10604

>>10603
O kur jis?

 No.10605

>>10604
Viršum mūsų

 No.10606

>>10605
žiūrėk >>10600

 No.10608

>>10606
žiūrėk >>10603

 No.10609

>>10608
Ne tuFile: 1507303246604.jpg (104,28 KB, 1280x720, mpv-shot0017.jpg)

 No.6508[Atsiliepimas]

Jaukus apokalipsės anime
Žiūrit?
8 žinutės ir 6 žinutės su paveikslėliais nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk „Atsakyti“.

 No.6896

File: 1507911717821.webm (4,64 MB, 932x524, [HorribleSubs] Shoujo Shu….webm)


 No.6929

File: 1507933500482.webm (3,98 MB, 960x540, top 10 anime išdavimai.webm)


 No.7048

File: 1508065501156.webm (4,76 MB, 761x428, ED.webm)


 No.9108

File: 1511101913974.png (1,04 MB, 1272x1420, getting to destination.png)


 No.10415

File: 1512837412874.jpg (80,66 KB, 1280x720, mpv-shot0003.jpg)
File: 1512423376370.jpg (83,88 KB, 1280x720, mpv-shot0003.jpg)

 No.10000[Atsiliepimas]

mūsų
13 žinučių ir 12 žinučių su paveikslėliais nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk „Atsakyti“.

 No.10078

File: 1512596604851.png (589,11 KB, 875x775, e0044962f2b8347776ef181bc1….png)

>>10075
Nu tai tada paprašyk Ryčkos

 No.10080

File: 1512596725426.jpg (470,34 KB, 2560x1440, 1510391260611.jpg)

>>10078
>Jis galvoja kad aš turiu Ryčkos kontaktus

 No.10081

File: 1512596965362.jpg (27,45 KB, 614x345, Another misaki-mei-moe-013.jpg)

>>10080
Per čeną bandyk atkreipti jo dėmesį(jeigu jis išvis čia lankosi)

 No.10083

File: 1512597391898.jpg (2,02 MB, 4321x3155, 1509244527272.jpg)

>>10081
Jau vieną kartą prašiau naujos lentos bet nieko…

 No.10085

File: 1512597765132.png (433,78 KB, 800x1334, 123132121.png)

>>10083
Nu tai va. Ryčkai yra nesvarbu ir tiesiog per mažai žmonių, kad naujas lentas kurti.File: 1512297883695.jpg (223,77 KB, 640x1000, 1511869504173.jpg)

 No.9695[Atsiliepimas]

Gal kas turite? Pasidalinkite įspūdžiais
Iš kur pirkot ir t. t…
14 žinučių ir 11 žinučių su paveikslėliais nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk „Atsakyti“.

 No.9871

File: 1512404968659.jpg (1,07 MB, 850x2399, sample_8d707371989c3127a01….jpg)

>>9869
>juk galima ir daugiau nei viena užvalkala turėti…
teisybė, bet jie yra gana brangūs tai daug negalėčiau nusipirkti
>Nebent turi labai daug waifu ir nežinai kokio pirmo norėtum?
galėčiau išskirti 3 labiausiai patinkančias. Pirmą gal pirkčiau su Horo

 No.9873

File: 1512405778733.jpg (231,29 KB, 312x1000, 22457854_p0.jpg)

>>9871
>teisybė, bet jie yra gana brangūs tai daug negalėčiau nusipirkti
Teisybė
>Pirmą gal pirkčiau su Horo
Patinka Horo labai?

 No.9875

File: 1512406093637.png (2,64 MB, 1303x1771, edabb90b44dbeba4fb72e73a5f….png)

>>9873
>Patinka Horo labai?
aha tos ausytės ir uodegytė tik prideda jai mielumo

 No.9877

File: 1512406510606.jpg (483,13 KB, 800x1087, 57960395_p0.jpg)

>>9875
Supratau, geras pasirinkimas paliksiu Horo tau

 No.9879

File: 1512407053002.jpg (1,88 MB, 2399x3000, b47313577cbe2a66c039468f10….jpg)

>>9877
DėkuiFile: 1512230820188.png (445,98 KB, 1170x541, 881662226_preview_058.png)

 No.9651[Atsiliepimas]

Kodėl tai yra taip nuostabu?
3 žinutės ir 1 žinutė su paveikslėliu nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk „Atsakyti“.

 No.9668

File: 1512250454512.jpg (30,6 KB, 437x342, 45.JPG)

Nes tai parodo 2D mergaičių visiškai nevaržomą ir malonumo persmelktą veido išraišką.

 No.9670

File: 1512250567268.jpg (60,49 KB, 480x480, 14574217_1704226579890883_….jpg)


 No.9674

File: 1512251017201.jpg (52,3 KB, 554x526, uuhh.JPG)


 No.9702

File: 1512299096363.png (251,25 KB, 554x448, ahegao.png)


 No.9707

File: 1512300163899.png (166,95 KB, 435x353, umh.png)
File: 1511514144403.jpg (64,15 KB, 500x500, OB1137610874630.jpg)

 No.9227[Atsiliepimas]

Senoviniai paveiksliukai iš senų čianų (pvz achan.animelink.com)
62 žinutės ir 58 žinutės su paveikslėliais nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk „Atsakyti“.

 No.9575

File: 1512110557022.png (3,69 KB, 200x200, OB1147718900010.png)


 No.9577

File: 1512111194071.png (1,76 KB, 200x200, OB1147768569756.png)


 No.9579

File: 1512113517986.png (2,77 KB, 200x200, OB1147821595431.png)


 No.9580

File: 1512116076855.png (92,29 KB, 500x500, OB1149016813550.png)


 No.9581

File: 1512118825505.jpg (29,33 KB, 500x500, OB1149075439515.jpg)

>>9580
Paskutinis paveikslėlisFile: 1509730985430.jpg (131,27 KB, 1280x720, pom.jpg)

 No.8049[Atsiliepimas]

Kasdien aš įsivaizduoju ateitį, kurioje mes kartu.
Mano rankoje plunksna, su kuria rašau poemą, apie mus abu
Rašalas plaukia į tamsią balą
Tik pajudink ranką - pasirašyk kelią į jo širdį!
Bet šiam pasauly, kupinam galimybių,
Ko gi prireiks, pasiekt tą specialią dieną?
Ko gi prireiks, pasiekt tą specialią dieną?
3 žinutės nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk „Atsakyti“.

 No.8053

>>8052
O anonime, kamgi klausi bereikalingų klausimų?
Argi paveiksliukas ne užuomina?
Jeigu tau tikrai rūpėtų
Tikrai sugebėtum naudotis google paieška.

 No.8054

koks nedraugiškas

 No.8055

File: 1509739006886.png (257,26 KB, 600x600, 1509711582365.png)

Doki Doki VN normalu VN

 No.8057

File: 1509739650762.png (334,17 KB, 378x960, 1509510570644.png)

Bet vistiek geras tekstas

 No.8065

sudas kakzoks nxIštrinti įrašą [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]