[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/a/ - Anime

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1512423376370.jpg (83,88 KB, 1280x720, mpv-shot0003.jpg)

 No.10000

mūsų

 No.10004

File: 1512423756987.jpg (354,38 KB, 850x1196, sample_d236de7cfa07fe567fc….jpg)

Per keletą mėnesių nemažai prirašinėjome

 No.10006

File: 1512424036108.jpg (142,58 KB, 1280x720, mpv-shot0004.jpg)

>>10004
Galėtu būti daugiau žmonių…

 No.10008

File: 1512424223345.jpg (1,2 MB, 850x2474, sample_b2a5e97447497f5f0ca….jpg)

>>10006
Pritariu

 No.10011

File: 1512424481906.jpg (1,24 MB, 3507x2480, e0b9ce1d9e7aab9bf945ae937f….jpg)

>>10010
Tai ką dabar per dvi skirtingas gijas post'inam? :D

 No.10012

File: 1512424558004.jpg (160,18 KB, 1280x720, mpv-shot0012.jpg)

>>10011
Netyčia..

 No.10065

File: 1512581039500.jpg (92,08 KB, 722x1024, afd5395d.jpg)


 No.10066

File: 1512583554888.jpg (637,55 KB, 825x1177, 4065221be8df5d49ab7411a208….jpg)


 No.10069

File: 1512593766753.jpg (120,73 KB, 1000x1000, b23598c5.jpg)


 No.10071

File: 1512594972898.jpg (1,33 MB, 1430x1821, 64938876_p0.jpg)

Šita tema ne nuogom anime mergaitėm…
Eikit į kita tema arba pasiskusiu Ryčiui…

 No.10072

File: 1512595081169.png (1,94 MB, 1200x1166, 1509496434123.png)

>>10071
Apskritai galėtu būti /h/

 No.10074

File: 1512595658753.jpg (66,29 KB, 1024x576, mei_misaki_by_kawaianimegi….jpg)

>>10072
>Apskritai galėtu būti /h/
Galėtų, bet ir taip jau visiems aišku, kad nebus

 No.10075

File: 1512595906105.jpg (93,03 KB, 1280x720, mpv-shot0002.jpg)

>>10074
Niekada, nesakyk niekada…

 No.10076


 No.10078

File: 1512596604851.png (589,11 KB, 875x775, e0044962f2b8347776ef181bc1….png)

>>10075
Nu tai tada paprašyk Ryčkos

 No.10080

File: 1512596725426.jpg (470,34 KB, 2560x1440, 1510391260611.jpg)

>>10078
>Jis galvoja kad aš turiu Ryčkos kontaktus

 No.10081

File: 1512596965362.jpg (27,45 KB, 614x345, Another misaki-mei-moe-013.jpg)

>>10080
Per čeną bandyk atkreipti jo dėmesį(jeigu jis išvis čia lankosi)

 No.10083

File: 1512597391898.jpg (2,02 MB, 4321x3155, 1509244527272.jpg)

>>10081
Jau vieną kartą prašiau naujos lentos bet nieko…

 No.10085

File: 1512597765132.png (433,78 KB, 800x1334, 123132121.png)

>>10083
Nu tai va. Ryčkai yra nesvarbu ir tiesiog per mažai žmonių, kad naujas lentas kurti.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]