[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/a/ - Anime

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1528831348605.png (538,06 KB, 1000x1000, swxaaaa.png)

 No.15371

sveiki, degeneratai, varykit laikint vienintelį gerą facebooko puslapį Lietuvoje
https://www.facebook.com/jauniejilietuvosotaku/

 No.15372

File: 1528832235823.jpg (271,09 KB, 725x1000, 36437337_p0.jpg)

>>15371
kai kurie juokingi bet neturiu facebooko

 No.15373

ir nepamirškit įvertinti 5 žvaigždutėm

 No.15375

File: 1528832527375.jpg (165,79 KB, 1920x1080, 1528812789564.jpg)

ir tavo editai yra šūdini išmok naudotis photoshopu ir pisk nx

 No.15378

>>15375
parodyk savo mėmus, gaidy

 No.15381

File: 1528919892026.jpg (143,88 KB, 1920x1080, 1528832527375.jpg)


 No.15392

>>15375
antrinu, pyzdink nx

 No.15447

blet tik 30 like dar, ką jūs veikiat?

 No.15463

>>15447
Aš per senas į tą grupę, o ta grupė per jauna lankytis čia. Todėl kyla klausimas, kas tu ką čia veiki? Čia įleidžiami vaikai tik nuo 18 metų.

 No.15489

aš šetokė man galima beje trūksta vieno like iki 30

 No.15490

šeštokė[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]