[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/a/ - Anime

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1528831348605.png (538,06 KB, 1000x1000, swxaaaa.png)

 No.15371

sveiki, degeneratai, varykit laikint vienintelį gerą facebooko puslapį Lietuvoje
https://www.facebook.com/jauniejilietuvosotaku/

 No.15372

File: 1528832235823.jpg (271,09 KB, 725x1000, 36437337_p0.jpg)

>>15371
kai kurie juokingi bet neturiu facebooko

 No.15373

ir nepamirškit įvertinti 5 žvaigždutėm

 No.15375

File: 1528832527375.jpg (165,79 KB, 1920x1080, 1528812789564.jpg)

ir tavo editai yra šūdini išmok naudotis photoshopu ir pisk nx

 No.15378

>>15375
parodyk savo mėmus, gaidy

 No.15381

File: 1528919892026.jpg (143,88 KB, 1920x1080, 1528832527375.jpg)


 No.15392

>>15375
antrinu, pyzdink nx

 No.15447

blet tik 30 like dar, ką jūs veikiat?

 No.15463

>>15447
Aš per senas į tą grupę, o ta grupė per jauna lankytis čia. Todėl kyla klausimas, kas tu ką čia veiki? Čia įleidžiami vaikai tik nuo 18 metų.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]