[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/a/ - Anime

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1495974264633.jpg (806,85 KB, 1000x1000, __reiuji_utsuho_touhou_dra….jpg)

 No.4008

Anonai, postinam geriausia, ką turim iš Touhou!

 No.4009

File: 1495974715052.jpg (174,63 KB, 823x1200, 84a39907016b09370c7ad4ca4f….jpg)

>>4008
Tenshi geriausia 2hu

 No.4010

File: 1495983076373.jpg (303,29 KB, 900x1385, 1492556935461.jpg)

>>4009
Nesutinku

 No.4011

File: 1495984691437.png (1,08 MB, 800x1024, 8165748f4f76c08d417fb072ab….png)

>>4010
duodu 5 sekundes persigalvoti

 No.4012

File: 1495985444739.jpg (398,87 KB, 1409x2028, __konpaku_youmu_and_konpak….jpg)

>>4011
Turėsi labiau pasistengti

 No.4013

File: 1495985830941.png (670,71 KB, 708x1004, tenši.png)

>>4012
sayonara, anonai-san

 No.4014

File: 1495987553747.jpg (1,01 MB, 3200x2488, yande.re 383406 alice_marg….jpg)

>>4008
Marisa

 No.4016

File: 1495987778608.png (542,79 KB, 566x802, 1GKX1VD.png)

>>4013
Bring it on

 No.4017

File: 1495988850635.jpg (322,96 KB, 1400x1000, 669145739d29b96d3cd7b8d86b….jpg)

>>4016
Ara ara, anonai-kyun. Mirusieji neturėtų šitaip šakotis.
*išsitraukia katana, apsisuka 720° ir teleportuojasi tau už nugaros*
Youmu miela, bet Tenshi mielesnė. Atleisk sensėjau, bet turėsiu panaudoti visą savo galią, tik šį kartą.
*supjausto tave į tūkstančius persiko formos gabalėlių*
heh

 No.4019

File: 1495989498159.jpg (500,99 KB, 800x1120, 1435363973567.jpg)

>>4017
Vaiduoklio nesupjaustysi

 No.4020

File: 1495989670217.jpg (718,41 KB, 2047x4095, f96de0624576220135db62633d….jpg)

>>4019
šita nuostabaus japonų plieno, perlenkto tūkstantį kartų, katana perpjaus viską.

 No.4021

File: 1495990714239.jpg (967,92 KB, 1920x960, 22470.jpg)

>>4020
ne :D

 No.4022

File: 1495990929988.jpg (336,03 KB, 1200x1697, 2e54f6fd5cf4f3839bee655a3f….jpg)

>>4021
taip :D

 No.4023

File: 1495991812965.jpg (50,8 KB, 436x348, cirno_ne.jpg)


 No.4025

File: 1495992761650.png (1,85 MB, 2000x2000, devyni.png)

>>4023
anta baka

 No.4027

File: 1495996521085.png (322,87 KB, 800x556, __hinanawi_tenshi_and_koch….png)

>>4025
Ką pasakysi dabar?

 No.4028

File: 1495997139562.jpg (609,84 KB, 2507x3541, ac9ce479ba2c3c20829710b55a….jpg)

>>4027
n-negali būti

 No.4034

File: 1496060956512.png (761,35 KB, 1024x1024, __hinanawi_tenshi_konpaku_….png)

>>4028
O dabar?

 No.4035

File: 1496063309916.jpg (536,62 KB, 929x1377, c7b6eada5b29f5e6de14fbdbac….jpg)

>>4034
p-paliaubos?

 No.4036

File: 1496066582938.png (129,37 KB, 800x473, 1488807317826.png)

>>4035
Žinai, norėjau papostint tą patį, ir dar su tuo pačiu image'u.

 No.4037

File: 1496067096174.jpg (593,68 KB, 1010x1410, 60441b85a1aaa85414c85ae04a….jpg)

>>4036
didūs protai mąsto vienodai

 No.4038

File: 1496069109145.jpg (360,39 KB, 600x600, __konpaku_youmu_touhou_dra….jpg)

>>4037
Jau greičiau autistiški

 No.4044

File: 1496132310548.webm (4,55 MB, 640x360, opu.webm)


 No.4045

File: 1496143492804.jpg (679,62 KB, 1753x2480, yande.re 340913 headphones….jpg)

>>4044
Dar geresnis nei originalas

 No.4047


 No.4049

File: 1496257880061.png (905,51 KB, 951x1098, NxK3p2t.png)


 No.4062

File: 1496437829651.jpg (179,48 KB, 584x900, 43050541_p0.jpg)


 No.4066

File: 1496516250341.png (970,16 KB, 735x1030, e3109c4fb8c71cb314f54fa5ae….png)


 No.4068


 No.4069

File: 1496588133249.jpg (806,03 KB, 678x1279, 6858fd1d2f31b9603894b529e6….jpg)


 No.4074

File: 1496611497211.jpg (209,66 KB, 732x850, __hakurei_reimu_and_kochiy….jpg)


 No.4075

File: 1496648052809.jpg (1,18 MB, 1761x1253, 2f138ba5e7fce00433455d97c5….jpg)


 No.4076

File: 1496671766427.png (1,72 MB, 1500x1333, 1491996727161.png)

>>4075
https://www.youtube.com/watch?v=-jfHWAp9nDQ
Nežinau, kaip tau metalas, bet daugiau iš esmės nieko neturiu

 No.4077

File: 1496676303720.png (2,33 MB, 1600x2378, 2d84e971817acaf273468b6876….png)


 No.4079

File: 1496680227867.jpg (22,91 KB, 600x847, ff72ef8f2648cb875797979c9d….jpg)


 No.4080

File: 1496686565266.jpg (758,85 KB, 1200x749, 60593366_p0.jpg)

>>4077
Jie ne per seniausiai išleido naują albumą, pabandyk:
https://www.youtube.com/watch?v=-49ddahWOUo

 No.4081

File: 1496690070257.png (1,54 MB, 1334x1208, yande.re 389640 animal_ear….png)


 No.4083

File: 1496693682917.png (12,8 KB, 828x496, 1493669651383.png)

>>4081
Gerai, šiam kartui užteks metalo
https://www.youtube.com/watch?v=vXEe84U-gmI

 No.4084

File: 1496694383639.png (2,33 MB, 1791x1791, yande.re 392147 digital_ve….png)


 No.4085

File: 1496696731894.jpg (367,51 KB, 900x900, __tatara_kogasa_touhou_dra….jpg)


 No.4160

File: 1497702783268.png (245,73 KB, 915x871, 2905262.png)


 No.4219

File: 1497723963934.jpg (965,04 KB, 1920x1080, __alice_margatroid_cirno_f….jpg)


 No.14277

File: 1521650560761.png (484 KB, 1059x1500, DHTuMJLUIAAnWgU.png)

Atsipalaiduok~

 No.14364

File: 1521723222574.png (137,11 KB, 500x362, 1521590417956.png)

Cash Money

 No.14370

File: 1521795915145.jpg (17,05 KB, 256x256, Ev1x5xl-_400x400.jpg)

avūūū

 No.14416

File: 1521880778355.jpg (178,26 KB, 900x842, DY5QEIBV4AAQf6K.jpg)

mokou~

 No.14419

File: 1521881011196.jpg (77,98 KB, 892x928, DY-jarqVQAA8xrh.jpg)


 No.14689

File: 1522582388400.jpg (194,44 KB, 1902x1400, DPZ1GAVVAAAFkV6.jpg)


 No.14696

File: 1522600966290.jpg (266,22 KB, 1000x1000, 1522600475210.jpg)


 No.14767

File: 1522659922583.jpg (231,96 KB, 1500x2121, 19267136_p0.jpg)


 No.14780

File: 1522787873571.jpg (255,67 KB, 1080x1348, 1522787758256.jpg)


 No.14783

File: 1522821487088.jpg (1,16 MB, 1675x1189, 17083141_p0.jpg)

Vasara jau greitai![Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]