[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/a/ - Anime

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1512230820188.png (445,98 KB, 1170x541, 881662226_preview_058.png)

 No.9651

Kodėl tai yra taip nuostabu?

 No.9652

>>9651
Kas?

 No.9653

File: 1512246256983.jpg (115,03 KB, 500x513, Blank _fe1406a5bc80f28f239….jpg)

>>9652
Nežinai kas yra "Ahegao"?

 No.9661

>>9653
Papasakok daugiau

 No.9668

File: 1512250454512.jpg (30,6 KB, 437x342, 45.JPG)

Nes tai parodo 2D mergaičių visiškai nevaržomą ir malonumo persmelktą veido išraišką.

 No.9670

File: 1512250567268.jpg (60,49 KB, 480x480, 14574217_1704226579890883_….jpg)


 No.9674

File: 1512251017201.jpg (52,3 KB, 554x526, uuhh.JPG)


 No.9702

File: 1512299096363.png (251,25 KB, 554x448, ahegao.png)


 No.9707

File: 1512300163899.png (166,95 KB, 435x353, umh.png)
[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]