[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1500040660844.jpg (16,66 KB, 281x342, VARYS-GOT-8.jpg)

 No.204497

O kurwa, 5-dienio tema.

 No.204500

ccce

 No.204501

če

 No.204504

če

 No.204508

File: 1500053953578.jpg (22,54 KB, 480x360, hqdefault (1).jpg)

če
Su manim jūs visi saugūs

 No.204509

Ce

 No.204512


 No.204513

če

 No.204515


 No.204517

če

 No.204519

ce

 No.204522

File: 1500064085602.png (75,77 KB, 301x302, če.png)

če

 No.204523

ce ce, pasakykit man ar apsimoka mokytis programavimo nuo visisko nulio ir kaip tai padaryti

 No.204524


 No.204528

>>204523
ne, nusižudyt labiau apsimoka, čia iš patirties sakau

 No.204529

File: 1500078542073.jpg (792,77 KB, 1920x1080, 1498399756960.jpg)

ce

 No.204535

>>204529
nežinau ar tu labiau drąsus ar kvailas

 No.204537

če

 No.204542

File: 1500116778744.jpg (599,8 KB, 1020x1303, 1463378513502.jpg)


 No.204543

>>204542
ajajai, kas gi valgo ledus su bamba

 No.204544

Ce

 No.204595

Če

 No.204612

Ćę

 No.204613

TRAUKINYS ŠIKANČIŲ NELAUKIA
kas pavėlavo tas eina nachui

 No.204615

>>204613
Piktukas labai. );

 No.204616

>>204615
TVARKA TURI BŪTI

 No.204621

>>204616
Sutvarkyk mane, Rolandai.

 No.204625

>>204621
NEEEEE TU NEPATAISOMAS

 No.204626

>>204625
Nepabandęs nesužinosi.

 No.204628

Nekalbėkit tarpusavyje, kreipkit dėmesį tik į mane.

 No.204630

>>204626
Teisybė
>>204628
Kas tu toks?

 No.204632

>>204628
Šalin letenas, jis mano!

>>204630
Tai… kokius memus mėgsti?

 No.204658

Čia

 No.204686

>>204658
Why gay?

 No.204687

>>204658
POOOOO LAIIIIIKOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
TRAUKINYS IŠVAŽIAVO
TŪŪŪ-TŪŪŪŪ ČIUKIU-ČIUKIU-ČIUKIU-ČIUKIU TŪŪŪTŪŪŪŪ

 No.204688

>>204687
Ar tu če naujas autistas ar tiesiog kažkuriam užėjo nervinis priepuolis, jog su caps visą dieną postina?

 No.204689

>>204688
Ganėtinai naujas t.y. apie 8 mėn. esu čia

 No.204691

Ce

 No.204692

>>204689
Atciprašau jei maišau, bet ar ne tu tas ninja posteris?

 No.204693

>>204692
Taip, tai jis.

 No.204695

>>204692
Apie kokias nindzes tu čia kalbi? tuos postus su katanom?

 No.204696

>>204695
Da, SHINE dar kur

 No.204697

>>204696
Jo tada tas pats[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]