[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1505148954741.jpg (50,34 KB, 730x418, happy 9 11.jpg)

 No.207095

vyrai, siųskite savo sukurtus 9/11 mymus.

 No.207098

File: 1505151776420.jpg (186,64 KB, 634x474, 911.jpg)


 No.207104

>>207098
Blet.. Gyti!

 No.207105


 No.207106

File: 1505156652161.png (294,47 KB, 554x415, happy 9 11 pt2.png)


 No.207234

File: 1505372520770.gif (5,15 MB, 628x436, 2001-09-11_10-00-56.gif)

>tjk ramiai vedi žinias ir pastatas sugriųva dėl sprogimų iš vidaus nes jetfuel nelydo metalo

 No.207238

>>207234

*aviaciniai degalai negali išlydyti plieninių sijų

 No.207240

>>207238
https://m.youtube.com/watch?v=G1zED8dy63w
Taukšt pliaukšt petardos opa ir keberiokšt plieninės sijos

 No.207272

File: 1505422028429.gif (4,85 MB, 636x438, 2017-09-14_23-46-30.gif)

>tjk kuri konspiracijos teoriją

 No.207276

>>207272
EJAKULAITIS PADARĖ DEVYNI VIENUOLIKA, EINA NACHUI

 No.207291

File: 1505434752732.jpg (332,92 KB, 817x817, FaceApp_1500576240727.jpg)

>>207272

Jis man vienam į Škirpą buvo panašus kol plaukus turėjo?

 No.207365

>>207276
Ejakulaitis LOL

 No.207366

File: 1505574691300.jpg (11,54 KB, 240x135, jaskipr.jpg)

>>207291
>tjk tu škipra

 No.207368
[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]