[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1505250642431.jpg (32,97 KB, 900x900, photo.jpg)

 No.207136

 No.207137

PODEŠINAM

Gaidž vidosas

 No.207138

konsolius lankosi chane???

 No.207145

File: 1505279513504.gif (341,25 KB, 213x199, Draco Trump.gif)

>kietas intro
>pradeda šneket super nerdas

 No.207149

koks ce sudas nx

 No.207189

Nu jo, aš irgi žiūrėdavau AVGN. Prieš 5 metus kokius.

 No.207191

File: 1505329280275.jpg (105,77 KB, 554x439, 5e2[1].jpg)

>daro video 15 žmonių lietuvių publikai
>9K views 3 years ago

Ar ne geriau išmokt inglišą ir taikytis į platesnę auditoriją? Ar čia patrejotizmas?

 No.207192

>>207191
manau kitas dalykas su galune izmas

 No.207193

>>207191

Kad kuria lietuviškai yra puiku, tačiau tema yra tokia kuri geriau jau neegzistuotų

 No.207198

>>207193
>Kad kuria lietuviškai yra puiku
Kodėl? Šiaip, tik tam kad būtų "savas" kontentas?

Jeigu lingua franca nemoka pats ar jo tikslinė auditorija nu tai tiek to. Arba jei darytų video susijusį su geimais ir jų kultūra konkrečiai Lietuvoje, kaip šitas: https://www.youtube.com/watch?v=tjYOiT_8oJY

Bet juk 95% kurie jį žiūri yra lietuviai zadrotai kurie ir taip angliškai moka, o dauguma video yra apie kažkokias konsoles kurios čia net nebuvo populiarios. Tai kodėl neexpandint? Juk video pagal techninę kokybę visai neblogi, gaila švaistyt tokias pastangas ant <2k subų.

 No.207199

>>207198

Gal tu ir teisus.

 No.207228

>>207198
>>207199
Ne.

Klausimas yra toks: ar būti maža žuvele didelėje jūroje ar didele žuvimi mažoje balutėje. Panašu, kad jie pasirinko pastarąjį variantą ir man tai visai nekliūna.

 No.207243

>>207228
>t. Konsolius

 No.207246

File: 1505400964133.jpg (261,89 KB, 1400x1400, jakilaitis3.jpg)

>>207136
>tjk tu angliškai kūręs contentą jau 10k subscriberiu turėtum

 No.207255

File: 1505404875516.png (30,37 KB, 800x600, konsolius.png)

>tavo komentaras automatizuotas todėl atmestas
BLET EIKIT NX

>>207228
>ar būti maža žuvele didelėje jūroje ar didele žuvimi mažoje balutėje

Man neatrodo akivaizdu kad pastarasis geriau kai nesama žuvimi o menininku (plačiąja žodžio prasme).
Tik kad bet kokiu atveju Konsolius nėra balutėje. Jis (beveik) nekuria video kurie būtų įdomus žiūrovams iš Lietuvos, bet ne iš kitur. Jis toj pačioj jūroj, tik su kalbos barieru. Žr. pav.

 No.207256

File: 1505405065671.png (41,82 KB, 800x600, 1505404875516.png)

>>207255
Ash che bishki tau pataisiau.

 No.207257

>>207256
xD
Nu aš į tikslias proporcijas nesitaikiau.

 No.207292

>>207255

K, legit argumentas, bet ar nemanai kad auditorija yra per laiką susikuriamas dalykas? Nu tipo aš teoriškai skyderastijai taikau iškart, tai auditorijos išvis nėra, bet ją išsiauginti ir yra juk visas tikslas, dėl to ir reiktų lietuviškai viską daryt? Tamsta ekonominiais rinkos dėsniais čia vadovaujatės, kuriant "kultūrinį" turinį jie nebūtinai veikia.

 No.207295

>>207292
>legit
Eik nachui, susna

 No.207297

>>207295

Durnius.

 No.207298

>>207297
Žinau ir pats, kad durnas. Bet bent anglizmų nenaudoju. Mėsmale

 No.207302

>>207298
Anglizmai netinka, bet rusizmai all ok? Kas per hipopokratija?

 No.207303

>>207298
>>207302

Šitas, kodėl nachui gerai, o legit ne? Aš beje šiaip ir pats suprantu viską ir anglizmų stengiuosi nevartot, bet kartais prasprūsta xDDDD

 No.207358

>>207292
Skydas kapitalizmo bybį čiulpia, nes kuria kontentą anglų kalba PADĖKIT LIETUVAI LOCHAI

 No.207359

File: 1505561451854.jpg (8,55 KB, 260x172, viktoras-uspaskichas-64781….jpg)

>>207303
Nu mies lituviai nietūrim gierų kieksmažodių, teigi riekia skolintsis kieksmažodis iš kitū kalbū.
nachui yra labjai gieras ir ilgai naudjojamas žodis ir jy gialima panadoti dauvgkur, o va šitie anglyski marjazmai yra vysiška neisamonė

 No.207476

>>207136
Senos consolės zaibys, bet kai čiulpi byby tam PS4'am, tai eik tu nakui.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]