[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1505290777482.png (374,9 KB, 690x468, Screen Shot 2017-09-13 at ….png)

 No.207150

atsipisi

 No.207153

File: 1505292343298.jpg (47,65 KB, 690x468, 1vrxvo.jpg)


 No.207157

File: 1505294213264.jpg (45,07 KB, 300x225, jakilaitis.jpg)

gal pasipisam ?

 No.207158

File: 1505294344151.jpg (9 KB, 179x264, jakilaitis2.jpg)

>tjk kai puse stipendijos išleidi kokteiliui panai kuri su kitu bahuru išvažiuoja pistis
>bent plaukai dar auga

 No.207159

Wat. Kas nors sito sudo konteksta paaiskinti gali?

 No.207160

File: 1505295661149.jpg (82,77 KB, 640x640, 11312022_621231764681036_1….jpg)

>>207158
sveiki, jakilaitissstv čia

 No.207163

File: 1505296507939.jpg (60,44 KB, 375x563, jakilaitiz.jpg)

>tjk lauke šalta

 No.207164

File: 1505296602230.jpg (56,44 KB, 680x487, jakilaitizz.jpg)

>tjk gauni darbą stroikese uz 2k paundo per mėnesi ir baraką su 3 lenkais, rumunu ir bulgaru

 No.207165

File: 1505296738502.jpg (47,02 KB, 640x498, jakis.jpg)

>>207159
>tjk vienintelis chebroj nesupranti bairio ir šypsais kaip debilas

 No.207166

File: 1505296809317.jpg (33,97 KB, 375x377, jakilatiz.JPG)

>tjk eksperimentuoji su plaukų dažais, nors giliai viduje žinai, kad tuoj nuslinks plaukai

 No.207167

File: 1505296947611.jpg (76,08 KB, 900x600, jakilaitispaskaita.jpg)

>tjk pakviečia prie lentos, o tu nieko nežinai nes vakar kašį rodė

 No.207168

File: 1505297078894.jpg (25,36 KB, 311x359, jakilaaitis.jpg)

>tjk baigi

 No.207170

xujova tema

 No.207171

File: 1505308358670.jpg (16,11 KB, 480x360, hqdefault.jpg)

>>207160
Ei, tai graziai gerai!

 No.207173

File: 1505309204400.png (513,74 KB, 479x593, 44hXJFS.png)

>>207168
Nemeluok, nežinai tu to jausmo.

 No.207175

File: 1505310273111.jpg (1,98 MB, 3437x2291, jakilas.jpg)

>>207173
>tjk nežinai to jausmo

 No.207176

File: 1505310568366.jpg (96,62 KB, 1600x1067, jakilaitis5.jpg)

>>207175
>tjk pradedi rašyti poeziją

 No.207177

>>207171
bled gerai Jakilaitis atrodo, čia turbūt kai jaunas buvo

 No.207178


 No.207180

File: 1505317271695.png (15,99 KB, 606x539, 1430071035134.png)


 No.207190

File: 1505329183781.jpg (21,51 KB, 600x399, jakilaitis8.jpg)

>>207178
>tjk iš tavęs tyčiojasi internete

 No.207239

File: 1505386913027.jpg (210,71 KB, 1619x1080, jak.jpg)

>tjk sutraukia besikant

 No.207241

File: 1505387602130.png (130,89 KB, 880x500, serveimage.png)

>>207239
>tjk iš pasturgalio teka ruda srovele skysta šūdina masė, kuri labiau primena Kuršių marių vandenį nei išmatas

 No.207244

File: 1505400857081.png (1,48 MB, 1366x768, ace_player_2017-09-13_21-2….png)

>>207239
>tjk paperdi :)

 No.207258

File: 1505406463826.jpeg (10,27 KB, 400x300, jakilaitis6.jpeg)

>>207160
>tjk sūnus iš preitos santuokos hlapoja

 No.207294

File: 1505456625077.jpg (82,87 KB, 960x754, 18600532_1745597458800406_….jpg)

>>207178
antrinu

 No.207307

File: 1505470993344.jpg (22,1 KB, 321x430, 1223528916jakiliatis.jpg)

>tjk bandai pabegt nuo savo problemu, bet supranti, kad nuo autizmo nepabegsi.

 No.207310

File: 1505471991494.jpg (24,21 KB, 600x400, jakisjungia.jpg)

>>207307
>tjk kašį rodo

 No.207361

File: 1505570479821.jpg (44,87 KB, 656x492, jakisgintars.jpg)

>tjk su savimi nešiesi visas gyvenime padarytas gėdas ir negali jų atsikratyti.

 No.207362

https://youtu.be/oBQznq-z4Dg

>tjk suvartai bully

 No.207363

File: 1505574428023.jpg (19,26 KB, 276x414, jabaza.JPG)

>>207362
>tas jausmas kai esi geriau įvaldęs žodžio meną nei tavo priešininkas

 No.207367

File: 1505574867214.jpg (19,88 KB, 450x250, jauokias.jpg)

>tjk esi Jakilaitis ir pamatai save 370chane

 No.207409

https://youtu.be/ZSNUDQAcqWY

>tjk pradedi raudonieti

 No.207410

>>207409
>jeigu jis buvo gal ir galėjo jis būti[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]