[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1515697130590.jpg (280,16 KB, 1300x957, kriosenaantsuolo.jpg)

 No.215026

sveiki, as negavau saukimo tarnauti

 No.215029

File: 1515698463711.jpg (17,05 KB, 255x234, 5f71efdc56cbd8eaa4b8a4194e….jpg)

zjbs galesi patarnaut ciulpdamas mano byby

 No.215071

>>215029
tj kad matau pats gerai susitvarkai[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]