[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1515719935649.png (1,34 MB, 1920x1080, d4a7fd43eaaf22d55ae544eb2b….png)

 No.215047

Kakojau, kakoju ir kakosiu ant jumi. Pezat šlamštus, tuom pačiu mintat tuomi, irgi ant kitų terliojat.
Kada esmi pats šūdas, taigi savo kvapo neužjuntu, kaigis matai aplink savi šūdų krūvas - protu šakių nepajudysi.
Kompostuojam.

 No.215051

>>215047
Išmintingi žodžiai[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]