[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1518175246423.jpg (85,18 KB, 1387x702, f6d780fa075c217150f3f231ce….jpg)

 No.217198

Reportuojamės

če

 No.217199

File: 1518175334783.png (140 KB, 339x445, tumblr_p3p9y3dUAD1wznhw9o1….png)

ce

 No.217200

File: 1518175408904.jpg (216,63 KB, 1250x1500, IMG_20180117_011454.jpg)

ČE

 No.217201

če

 No.217202

če

 No.217203

Ce.

 No.217204

File: 1518176246705.jpg (338,2 KB, 1600x1045, b32.jpg)

če
>>217200
pats piešei?

 No.217205

čye

 No.217206

čia

 No.217207

File: 1518176576598.jpg (101,89 KB, 750x561, 1418275311022s.jpg)

ce

 No.217208

File: 1518176677785.png (41,85 KB, 502x443, 1518121258847.png)

ce [1]

1. šitoje temoje čeno žargonu

 No.217209

File: 1518178016652.webm (2,97 MB, 768x432, sissy_scarlet.webm)

ce

 No.217210

čė

 No.217213

File: 1518180787651.png (155,41 KB, 600x544, 2a3.png)

če

 No.217217

File: 1518183119024.jpg (165,93 KB, 1440x1080, FLCL.S01E04.Furi.Kiri.(Ful….jpg)

ce

 No.217220

File: 1518185061997.jpg (109,3 KB, 588x823, 1516354085952.jpg)

cee

 No.217224

čeeeeee

 No.217231

če

 No.217254

File: 1518204030860.jpg (22,16 KB, 720x697, 1517689052745.jpg)

ce

 No.217255

ce

 No.217256

File: 1518204675103.jpg (261,18 KB, 2858x1348, P1.jpg)

Če

 No.217257

>>217256
ką reiškia tos baltos dėmės

 No.217258

>>217257
Pliombos

 No.217264

O bl, če

 No.217267

File: 1518208299144.jpg (16,67 KB, 479x493, FB_IMG_1518090493823.jpg)

ce

 No.217268

CE

 No.217274

File: 1518226607516.jpg (506,48 KB, 2500x3000, IMG_20180117_011341.jpg)

>>217204
Ne, draugelis

as tik robotukus noriu pisti i vsio

 No.217300


 No.217308

>>217300
koks cia autistas visada postina tokius sudus

 No.217311

>>217308
panašu į botą

 No.217450

>>217198
Reportuoju žmones esancius virš ir žem manĕs ir kartu reportuojuosi pats save ir seip visus reportuoju[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]