[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1520931728775.jpg (342,73 KB, 1000x1000, 1514031729722.jpg)

 No.219096

Sukuriam čiongo vėliavą. Kviečiu pagalbon nytus, piešpydarius ir senpydarius, kuriam OT, kad pasijustume kažką gyvenime neveikę.
pats dabar telefoną maigau darbe šikdamas, tad kurybinės galimybės ribotos

 No.219101

eik nx

 No.219103

File: 1520940901416.jpg (39,91 KB, 557x471, 1506017144573.jpg)


 No.219104

>>219103
labai gra=-=žu

 No.219106

File: 1520942419646.jpg (16,85 KB, 600x349, 1072_image.jpg)


 No.219140

File: 1520984384014.jpg (577,48 KB, 1505x1159, vėžis su vėže.jpg)

>>219104
čeno piešpydario OT (ne mano)[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]