[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1523556030618.jpg (602,69 KB, 1680x1152, 1508942381020.jpg)

 No.221251

Kazkas Latchonga bando atgaivinti

http://latchan.ga/b/index.html

 No.221252

pize net domeno neįperka
latvius tikrai krizė pakirto

 No.221253


 No.221254

>>221251
Jisai kažkuom pranašesnis už mūsiškį?

 No.221255

>>221254
Seip tai nicniekom, bet dabar bent jau jie turi savo chionga db

blet nebukite drebianduhais tame chionge alio

 No.221256

>>221251
Latviai yra žemaičiai t.y. Lietuvių vergai

 No.221257

>>221255
Drebenkuo?
>>221256
Žemaičiai paskutiniai Europoj pasidavė krikščionim, kokie dar vergai, debile.

 No.221259

>>221258
You started shitposting with pornography in a board meant for political disscusion, fuck off nigger

 No.221260

>>221259
Pupi == porno????????!!!!!!!

 No.221262

>>221260
Well yes. Also it was a board for atleast semi-seroius political stuff

 No.221263

>>221258
You also posted your IP, retard: http://latchan.ga/b/res/103.html

 No.221266

>>221263
HEIL HITLER LATVIEŠU BRALI

 No.221268


 No.221271

>latvija

 No.221272

Nebijokit, virai. Man uzteko 1 (VIENOS) temos, kad ispusti visa latviu cionga velniop lauk.
Nedekokite, tai buvo mano pareiga.

 No.221273

File: 1523568775951.png (257,34 KB, 1285x892, latviaiispustivelnioplauk.png)

>>221272
Pamirseu notreuka

 No.221274

O man šiaip įdomu, jūs mokat latviškai ir lankotės latviškuos internetuos? Kas įdomesnio ten yra?

 No.221283

wew

 No.221297

>>221274
Latchan atradimas - puiki proga pasimokyt latvių kalbos, kas jau kuris laikas minty krebžda. Šiaip nieko nemoku.

 No.221323

>>221297
^Šitas

 No.221324

File: 1523648412228.jpg (13,71 KB, 213x396, DUDnbMGU8AAoeb6.jpg)

>>221257
Drebianduchas yra toksai niche klp meme'as

>>221272
Nu blet ko esate tokia liurzliai kad nuejote ir nemandagiai ten papostinote, zinok pasakysiu aukletojai!

 No.221326

File: 1523650460675.png (25,53 KB, 1095x805, 1523603414863.png)


 No.221331

File: 1523656919557.png (555,98 KB, 1151x991, braliai.png)

Praleidau apie 54 val. su Microsoft Photoshop programele.

 No.221340


 No.221393

File: 1523801492977.png (218,95 KB, 1465x1209, Lithuania and latvia.png)


 No.221420

Reidinam tuos pydarus?

 No.221421

>>221420
Ne. Latviai savi.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]