[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1523702685091.png (1,89 MB, 1920x1080, 1456946314474.png)

 No.221344

daktare pavelai, aš cžv

 No.221350

tu esi didelis virutis

 No.221351


 No.221352


 No.221353

File: 1523713578490.png (389,21 KB, 505x478, bane.png)

>>221352
taip,tau

 No.221356

ar buvimas pagautu buvo tavo plano dalis?

 No.221357

File: 1523725109385.jpg (88,08 KB, 666x498, 82c.jpg)


 No.221358

As ivarysiu si lektuva… BE ISGYVENTOJU

 No.221360

File: 1523726322741.jpg (70,96 KB, 752x941, 4emergency nibblefingers.jpg)

>>221344
Koks kitas žingsnis tavo šeimininko plane ?

 No.221361

jei nuimčiau tavo kaukę, ar tu mirtum?

 No.221362

File: 1523729255838.png (427,09 KB, 427x443, John_blake_enhanced.png)

>>221361
būtų labai karšta[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]