[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1523793081022.png (373,28 KB, 2550x3301, ne karui sirijoje.png)

 No.221372

Vyrai, kaip žydas norėjau jum pranešti, kad Lietuvos žydų bendruomenė nepritaria karui sirijoje. Reikia būti tolerantiškiems :-)
Dalinkitės grotelėm #PasaulioTaika ir #NeKaruiSirijoje

 No.221373

būtų visai sex jei kasnors tokių paklijuotų univeruose arba centre ant stendų

 No.221374

>>221373
Platinkite paveiksliuką tinkluose ir skatinkite tokių skrajučių klijavimą. Kuo daugiau dorų piliečių pamatys - tuo geriau :-)

 No.221377

>>221372
Taigi baigėsi viskas. Keletas raketų nuskriejo ir žydmasoniams to ir užteko. Šunys loja, karavanas eina.

 No.221378

>>221377
Ne tame esmė, durnas šūde tu :DDDDDD

 No.221379

>esi prezidentas
>2013 metais vos nebuvai išpistas, nes turėjai nemalonumų dėl dujų
>2017 metai
>beveik supisai priešininkus ir paėmei pilną savo šalies kontrolę
>vėl dujomis dusini civilius, kad jau tikrai būtum išpistas
Koks tikslas?

 No.221380

File: 1523794889522.png (59,57 KB, 860x650, 1421911999204.png)

>>221379
>dujini žmones
Kur įrodymai?

 No.221381

>>221378
Kame esmė??

 No.221382

>>221381
>Keletas raketų nuskriejo ir žydmasoniams to ir užteko.
Tu idiotas jei galvoji, kad kelios belenkur numestos raketos pasotins žydo kraugeriškumą.

 No.221383

>>221382
>t. pradėjo domėtis Sirijos karu prieš savaitę

 No.221384

>>221383
t. nepradėjo domėtis JQ

 No.221386

>>221384
Ir kodėl pagal tave būtent dabar jie drastiškai eskaluos situaciją Sirijoje? Pašaudys dar į Irano ir Hezbolos pajėgas ir viskas. Nepamatysim mes nei žydų invazijos Sirijoje, nei trečiojo pasaulinio.

 No.221387

>>221386
Nes zionistai turi savo planą išplėsti izraelį iki mesopotamijos.

 No.221395

>>221380
O kur įrodymai, kad nebuvo?

 No.221396

>>221387
Iš kur žinai? Tu gal irgi žydomasonas?

 No.221398

>>221396
oj vej :O

 No.221399

>>221395
Būvimą reikia įrodyti

 No.221400

>>221395
>Būk nusikaltimo liudininkas
>Nueini į teismą
>Teisėjas klausia: "Ar gali įrodyti kad tu nusikaltimo neįvykdei?"

 No.221401

Neblogai padirbėjai au lietuviška versija, TA. Gaila neturiu nei spausdintuvo, nei socialinių tinklų, kad paplatint:^(

 No.221403

File: 1523813412869.png (421,55 KB, 2550x3301, ne karui sirijoje.png)

>>221401
va geresnė versija

 No.221407

ar galit pls didžiausius plakato žodžius vectorint, kad nesimatytų grubūs kraštai

 No.221408

>>221400
>>221399
>negali argumentuoti, kodėl dujinimo nebuvo
>mano, kad nurodydami kitiems įrodyti dujinimą, jie laimi diskusiją
smegeniukai škac

>>221403
>worldpeace
Negi esate tokie naivūs? Karas yra normali būsena. Taika yra amžina kančia. Tik karas išlaisvina. Ir kam tos amerikonų grotažymės? Užsakovas prašė?

 No.221409

>>221408
Nebuvo, nes nėra įrodymų, kad buvo. O juo labiau nėra motyvo.

 No.221410

>>221408
Dėl grotų nesistebėk, čia žydai bando visokias laisvas idėjas už jų pasodint, kad būtų lengva sekt ir kontroliuot

 No.221411

>>221372
>babajai
>be karo
Pasirink viena. Tokie regionai kaip sirija tik ir yra tam, kad amerikieciai ir rusai galetu testi savo proxy karus.

 No.221423

>>221408
Tu gal žydas?
Če iš kito čeno OT, TA padarė lietuvišką variantą. Šitas reikalas ne pasaulio taikai skirtas, o šviest žmones apie žydų problemą.

 No.221424

File: 1523863921328.jpg (21,92 KB, 355x266, 3f6ffb79c1d780c15a735226ab….jpg)

>>221411
Tu dalinai teisus

 No.221425

File: 1523882431042.png (125,88 KB, 480x854, Screenshot_2018-04-16-15-3….png)


http://m.jpost.com/Opinion/Middle-Israel-Was-the-Bolshevik-Revolution-a-Jewish-plot-513835
Bolševikai buvo žydų judėjimas, bet dabartiniai žydai - geri žmonės! Nekaltinkite dėl praeities nuodėmių!
>bet nepamirškim hololokausto[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]