[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1523838099354.jpg (65,33 KB, 500x667, 1523770589689.jpg)

 No.221416

ka daryt vyrai, nebegaliu kaip noriu bybio

 No.221418

>>221416
Tai griebkis į rankas. Kas neleidžia? Datai nofapą?

 No.221419


 No.221524

>>221416
Pisceu[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]