[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1526326174106.jpg (9,57 KB, 295x171, autism.jpg)

 No.223424

 No.223426

Ta nera 18, jam ce negalima lankytis

 No.223473

File: 1526384519154.png (15,71 KB, 815x329, Screenshot_578.png)

Čia turėjo kažkas būti?

 No.223501

>>223424
Matyt žydams nepatiko, tai pašalino materialą

 No.223532

>>223501
>materialą
Reikia sakyti medžiagą.

O šiaip tokios šūlių kovos tai man irgi nepatinka, tokius vidosus žiūri tokie patys degeneratai kokie ir filmuoja.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]