[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1526395173763.jpg (18,07 KB, 300x215, abromav stumdosi 210.jpg)

 No.223487

Virai, kaip manot kas iš tikrujų čia vyko? Kodėl tiek daug žmonių susijusių su šituo reikalu (((nusižudė))).

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pakaun%C4%97s_savanori%C5%B3_mai%C5%A1tas


Liepos 31 d. savavališkai į Altoniškių mišką išėjo ginkluotas Jonas Maskvytis ir trys bendražygiai.

Rugsėjo 14 d. Kauno apskrities teritorinės gynybos štabo vadovas majoras Virginijus Vilkelis pasirašė tuometinio rinktinės štabo viršininko Juro Abromavičiaus parengtą įsakymą „Dėl ginklų laikymo organizavimo“, pagal kurį visi savanorių laikomi ginklai turėjo būti priduoti į 6 saugyklas iš 23 rinktinės kuopų.

Rugsėjo 15 d. laikinasis krašto apsaugos ministras pulkininkas Gediminas Pulokas išleido dar vieną įsakymą, pagal kurį ginklai iš visų kuopų nebūtinai turėjo būti nuvežti į batalionus, jei kuopose įrengtose saugyklose yra etatinių karių. Kariai ėmė vykdyti įsakymą – pradėjo vežti ginklus į batalionus.

Rugsėjo 16 d. Juras Abromavičius pasirašė dar vieną įsakymą Nr. 367, kuriuo atšaukė prieš dvi dienas Virginijaus Vilkelio pasirašytą įsakymą: „…visose Kauno miesto ir rajono esančiose rinktinės kuopose, kuriose saugomi ginklai, organizuoti sustiprintą apsaugą”. Po šio įsakymo ginklai pradėti grąžinti atgal į kuopas.

Rugsėjo 17 d. Virginijus Vilkelis atšaukė Juro Abromavičiaus įsakymą ir paskelbė kitą, pagal kurį eiliniams savanoriams ginklus saugoti buvo draudžiama – kuopų ginklus turėjo saugoti etatinis karininkas ir keturi neetatiniai savanoriai.

Rugpjūčio 5 d. 222 kuopos kuopininkas Algimantas Matulevičius su ginklais, vėliava, radijo stotimi ir 5 savanoriais išvyko į Kazlų Rūdos miškus.

Rugsėjo 16 d. 251 kuopos vadas Alvydas Pangonis su 231, 213, 224 kuopų savanoriais paėmę kuopų ginkluotę, transporto bei kitas priemones, išvažiavo į mišką ties Altoniškių kaimu. Nuo 1993 m. rugsėjo 16–osios iki 22 d. minėtoje dislokacijos vietoje nuolat buvo nuo 20 iki 60 žmonių, iš viso akcijoje dalyvavo iki 140 žmonių.

Rugsėjo 22 d. maištas nutrauktas.

1993 m. spalio 30 d. netoli maištininkų stovyklos buvusioje profesoriaus Liudviko Lašo šeimos sodyboje, kurioje vyko gimtadienio vakarėlis, buvo nušauta Žaneta Sadauskaitė. Kaltu pripažintas vienas buvusių maištaujančių savanorių Haroldas Valaitis. Įvykis buvo siejamas su Pakaunės įvykiais.

Pasibaigus savanorių maištui tuojau pat buvo suimtas jo dalyvis Remigijus Kuršas. Jis pabėgo iš areštinės ir netrukus rastas iškritęs iš trečio aukšto. Oficiali versija – savižudybė.

1994 m. įvykdyta Bražuolės diversija. Geležinkelio apsaugos būdelėje nusišovė dar vienas buvęs maišto dalyvis Irmantas Ruplys.

1996 m. Kauno SKAT rinktinės štabo pusrūsyje rastas nusišovęs štabo vyr. sandėlininkas Edmundas Simanavičius.

1997 m. sausio 31 d. įvykdyta Juro Abromavičius žmogžudystė. Tų pačių metų vasarą maudydamasis nuskendo miško įvykių dalyvis Rumšiškių kuopos vadas Kornelijus Rudauskas; nuo kraujo vėžio mirė karininkas Gediminas Pulokas, 1993 m. rudenį sukėlęs minėtą savanorių reakciją.

1997 m. gruodžio 10 d. nusišovė Juro Abromavičiaus bylos įtariamasis Vladas Grybauskas. Jo atžvilgiu byla nutraukta, nes 1998 m. Varėnoje nusišovė dar vienas maišto dalyvis Remigijus Kazokaitis.

 No.223488

>>223487
Esmė, kaip suprantu, kad (((Landsbergis))), kai nelaimėjo rinkimų, norėjo nuversti naują valdžia, ar kažkas tokio. Bet čia šiaip labai įdomu ir giliau pasikasus manau daug dalykų išlįstų.
Tos savižudybės tai be abejo kad arba sukeltos šantažuojant arba jų paprasčiausiai nebuvo, o tie žmonės nužudyti. Tiesa, kieno ir kodėl nežinau, gal kas apšvies?

 No.223489

>>223488
Aš kiek supratau, kad Kauno savanoriai buvo dešiniujų pakraipų ir radikalesni nei kitur ir nepripažino Brazausko kaip prezidento ir baisiai nemėgo LDDP kurie buvo tie patys komunistai.

 No.223490

>>223489
Tai čia aišku, esant patriotu LDDP ir Brazauską tikrai buvo sunku mėgti 1993 metais, bet panašu, kad sukilėliai turėjo ir kažkokių ryšių su Landsbergiu ir kad dalyvavo kažkokios rimtos jėgos, žinant kiek daug jų vėliau „nusižudė“

 No.223491

>>223487
J U O D V A R N I A I

 No.223492

File: 1526397112765.jpg (47,84 KB, 703x499, screenshot_7-5a6b4e5f49b71.jpg)

Dar prie to pačio labai daug kas fishy su legendine grupuote Juodvarniai. Kurie ale buvo buvo baisūs nacionalistai ir planavo perversmą, bet išgarsėjo kaip ju narys kažkoks Vilniaus gimnazijos mokytojas peršovė policininką kuris bandė apieškot jį. Po to ale rado sprogmenų, ginklų ir t.t, bet nieko kaip ir nenuteisė. Gal jie irgi turėjo kažkokį stogą iš valdžios?

 No.223493

>>223491
Šilų Juodvarnių koldūnai - geriausi koldūnai

 No.223494

>>223492
Kažkoks populiarios šūdasklaidos puslapis rašė kažką apie juos ir tą mokytoją. Pasakojo, kad jie treniruodavosi kartu su kariuomene slaptai, bet kiek čia teisybės ir kiek pasakų neaišku.

 No.223498

>>223491
šitas

90-taisiais dešinieji buvo rimtai užsiemę sprogdinimais ir ginklų kaupimu, ir ne paslaptis kad čia landsberginiai buvo įsivėlę, gaila kad viskas nutilo kai reikėjo į žydosajūzą įstot

 No.223500


 No.223509

File: 1526411014180.jpg (58,09 KB, 925x610, smitas-5a69f1309074f[1].jpg)

>>223500
>pašauni policininką
>n metų slapstais kažkur užsienį
>lyg niekur nieko grįžti į visuomenę, studijuoji istorijos doktorantūroje

Nu čia tai fruktas, galvojau tik Holivudo filmuos taip būna.

Gera tema šiaip, nors kažkiek domiuos naujesniųjų laikų Lietuvos istorija, bet iki šios temos nieko nebuvau girdėjęs nei apie Juodvarnius, nei apie Šmidtą.

 No.223521

File: 1526426915596.jpg (127,94 KB, 960x636, 10171234_10202906348792431….jpg)

>>223488

Savanorius ne Landsbergis instigavo kelt maištą, jie tą padarė stichiškai, tačiau Ladsbergis juos išdavė. Savanoriai norėjo nuverst Brazaucką, ir pastatyt koncervus į valdžią ir Landsbergį kaip diktatorių, tačiau negavo koncervų politinės paramos, todėl ir stichiškas organizavimas nepaėjo. Landsbergis nuo pat pradžių buvo kontroliujama opozicja ir niekada nebuvo suinteresuotas dešiniųjų valdžia Lietuvoje. Nes KGB informatorius buvo sovietų laikais jaunystėj, velniasžin kiek tas po to teršė ir visą Sąjūdžio tikrumą. O Lietuvos laikais Briūseliui parsidavė. Jis asmeniškai Europarlamente už visas homogėjų teisių plėtros rezoliucijas balsavo aktyviausiai iš visų lietuvių delegatų. Siūlau naują terminą. Desovietizacija? Fuck that kaip sakoma, mums reik delandsbergizacijos. Bet kas > laisva rinka > komunizmas.

 No.223522

>>223498
Smagu buvo tada ne tik dalbajobam banditam, bet ir Tėvynę mylintiem. Nemėgstų Lands(berg)ių, bet prie tokio judėjimo prisidėčiau. Gaila, kad minkšti laikai atėjo, net aplot komunistų viešai nelabai galima :(

>>223509
Šitas dėdė tai kietas, gaila, kad jam nepavyko visų tikslų įgyvendint

>>223521
Ko gero esi teisus[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]