[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1528829718654.jpg (114,94 KB, 1200x800, AP_18163043466325.15287659….jpg)

 No.225155

Šioje temoje: šių laikų nuotraukos, kurios atsidurs istorijos vadovėliuose. Piktatūra susijusi.

 No.225171

File: 1528834432842.jpeg (157,23 KB, 640x627, 5b00af753763c.jpeg)


 No.225172

File: 1528834484095.jpg (116,73 KB, 720x960, 1420654262004.jpg)


 No.225192

File: 1528882586860.jpg (19,86 KB, 379x272, flat,800x800,075,f.jpg)


 No.225199

File: 1528888291971.jpg (51,8 KB, 1179x1110, 1519558503026.jpg)


 No.225200

File: 1528891598496.png (827,33 KB, 636x915, sminem.png)


 No.225207

>>225200
Uzkeikta nuotrauka

 No.225219

File: 1528925900551.jpg (117,19 KB, 700x933, tower.jpg)

>>225207
Nuo šiol če užkeiktų nuotraukų gįsla[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]