[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1531224692730.png (886,46 KB, 1440x2560, Screenshot_20180710-151012.png)

 No.226248

Kas če per kanalas, pirmu 2 klipai lietuviški iš lietuvos ryto televizijos nors kanal atrodo angliškas skirtas europiečiams visokiems
https://youtu.be/2SllN12H9-w


[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]