[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1531313912901.jpg (123,17 KB, 1200x900, pootin_like.jpg)

 No.226281

 No.226282

File: 1531314593868.jpg (21,4 KB, 474x334, alakashaha.jpg)

>>226281
>žudyti kitus baltaodžius
ne

 No.226283

>>226281
Yup, pasiruoses pasiimti visa savo seima ir sauti i sauletaja Californija, kur stebesime kaip cia vyksta partizaninis karas 2.0

Tikiuosi ir jums pavyks viso to isvengti.

 No.226284

>>226282
Jei mūsų žemėj - tai blet nors ir violetiniai, kulkos nediskriminuoja.

 No.226285

File: 1531315234407.jpg (17,53 KB, 480x360, caras.jpg)

>>226283
nesupratau ką turi omeny. Pačios kulkos neskraido.

 No.226286

>>226285

>>226284
blet netam atrašiau

 No.226287

>>226282
>ruskiai prie baltaodžių rasės
>>226283
karo metu uždaromi visi skrydžiai, jei ir skrysi į tą savo saulėtają commieforniją dabar sekmės būt visu tu hispanų arba negrų atpistam vien nuo tavo odos spalvos

 No.226288

>>226287

California - 72.9% White, 14.7% Asian, 6.5% Black

Manau isgyvensim ir gal netgi susirasiu qt Asian waifu

 No.226289

File: 1531315877990.jpg (685,85 KB, 915x1166, sniper.jpg)

>>226287
>šita grupe blondinų, mėlynakių nėra baltaodžiai nes jie kalba rusiškai

 No.226290


 No.226291

File: 1531316132057.jpg (155,85 KB, 709x1002, b74076c2c50e68dd7254e9d81d….jpg)

>>226289
netiksi fotografija, stai tikslesne Rusu isvaizda ir charakteri parodanti iliustracija

 No.226292

File: 1531316598529.jpg (210,69 KB, 1024x768, zydas.jpg)

>>226291
Nelabai tikiu, kad didžioji dauguma prievartavimų buvo padarayta tik rusų. Tavo karikatura vaizduoja mongoloidus.

 No.226293

File: 1531317752833.png (81,47 KB, 378x357, 1513546766872.png)

>>226288
prie baltų priskiriami ir hispanai pagal tuos boomer'ius kurie vis dar mano kad ju šalis nėra užiimama, pasinaršyk, pasimelsiu kad koks hosė tave už kampo nutrauktu tave išmata tu blet

 No.226295

>>226281
Pagaliau tų nematysiu tų nigerių savo mieste

 No.226296

>>226289
sterva slikstyne net kurva snukis istines nuo pastovios pjankes

 No.226298

>>226292
Nenoriu tavęs gąsdinti, bet didžioji Rusijos dalis yra Azijoje.

 No.226299


 No.226300

>>226296
t.nesavanoris celibatas

 No.226301

>>226293
Šis anonimas žino apie ką kalba. Hispanai ne baltaodžiai

 No.226302

>>226283
Tave ir tavo išdavikų šeimą pirmą nušaus

 No.226303

>>226285
Ne visi tokie pyderai, kaip tas

 No.226304

>>226288
0/10 baitas

 No.226305

File: 1531332629593.jpg (234,96 KB, 640x968, 1531328337118.jpg)

Paklauskite saves, ar tikrai norite tapti tokios "valstybes" dalimi?

 No.226306

>>226304
*masalas

 No.226308

>>226306
10/10 postas

 No.226309

File: 1531380359106.jpg (11,37 KB, 227x222, index.jpg)


 No.226310

File: 1531381392562.jpg (367,83 KB, 1624x1592, 1474432189620.jpg)


 No.226311

File: 1531383060274.jpg (646,33 KB, 1929x2800, 1441644534105-1.jpg)

rusijos federacija yra gaidžiai ir mumis turbut puls kaukazo beždžiones.

 No.226312

Bolševikai tegul žino,
Kad dar kartą žygis bus!

 No.226316

File: 1531405107074.png (176,8 KB, 390x512, nice.png)

Eikit šikt, beretininkai. Nieko nebus. Bent jau dar vieniems metams…???[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]