[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1536826070497.png (122,16 KB, 245x204, Wire 2018-01-03 at 12.38.2….png)

 No.228598

Man įdomu kiek anonų darbe naršo šitą čeną kai nieks nežiūri?
Kadangi čia lėtas čenas, ir realiai tik su viena lenta, ateinu kartais
Bet visą laiką reik prisižiūrėt kad nieko aplink nebūtų
Nesakau padaryt SFW lentą, bet mest į spoilerius papus ir bybius visai patogu būtų
Nes net ne darbe mane pradeda užpist to myžniaus bybį bumpinamą matyt
Aš net neabeju, kad jis ir pats bumpina
Aišku gražios mergaitės visai nieko, bet darbe gal irgi negerai
Už ar prieš spoilerius, anonimai?

 No.228607

>>228598
Darbe ar kitose viešose vietose aš čenus naršau tik telefone, ir dar padaręs minimalų ekrano ryškumą, kad tik pats iš arti žiūrėdamas matyčiau.

O spoileriai aišku neblogai būtų, bet čia moderatorių nelabai yra man rodos, tad daugelis NSFW turinio vis tiek ilgai liktų neužspoilinta.

Filtrai ir temų paslėpimas būtų gerai, bet manau tai nebus implementuota šiame čene.

Tas bybis man irgi nusibodo, vienintėlė NSFV tema praktiškai, ir tas trolikas nuolat ją pabumpina.

 No.228608

File: 1536838873924.png (79,97 KB, 426x370, paslepimas.png)

>>228607
>temų paslėpimas

 No.228611

>>228608
Turėjau omenyje temų paslėpimą kataloge.

 No.228612

File: 1536842550313.jpg (256 KB, 960x1280, avonat.jpg)

cbb TA

 No.228613

File: 1536843658873.jpg (91,97 KB, 811x1014, 1517021254601.jpg)

>>228612
>išsaugota vėlesnei fapinimo sesijai
Ačiū ir papostink kada dar, anone.

 No.228615

>>228612
>>228613
Eikit nachui spąstpydariai ! Niekam če daugiau neįdomūs jųsų iškrypėliški pomėgiai, piskit atgal į keturčiongą ir plebitą su savo šūdais.
KAR KAR KAAARRRRR !!!!!

 No.228616

>>228613
O tu, Kovalevski, tai išvis; man pochui kad tu čia senpydaris ir t.t., bet galiu tau pasakyti - tu gyveni iliuzijų pasaulyje, įsivaizduoji esąs kažkoks karalius, kažkoks išskirtinis, super protingas ir apsiskaitęs žmogėnas, bet mes visi matome, kad tik tu pats taip apie save galvoji.
Iš tiesų tu esi tik arogantiškas pydaras, nuo kurio kiekvieno posto sklinda krindžas. Matome, kad tavo šizofrenija tau galutinai susuko protą ir tu jau pats nebesupranti koks esi.
Tavo "apsiskaitymas" apsiriboja keliais klasikos veikalais iš /lit/, kurių daugumos net nesi perskaitęs, o tik pažiūrėjai ar paskaitei santraukas bei paaiškinimus.
Ir žinok - nors tau ir pavyksta apmulkinti kai kuriuos eilinius čenerius, bet tavo maskuotė yra permatoma, ir mes matome koks tu esi niekingas pydaras.

 No.228617

>>228611
Literaliai nėra reikalo naudotis katalogu šitam čionge.

 No.228618

File: 1536846211848.jpg (91,5 KB, 672x1046, prison-school-manga-hana.jpg)

>>228615
>>228616
tl;dr
Abu eikit nx. Aš fapinu.

 No.228619

File: 1536849491919.jpg (747,28 KB, 1920x1080, 5a70308615e9f951593a1947.jpg)

>>228616
šitas

 No.228622

>>228619
tretinu

 No.228626

Aš nesuprantu ko jūs pabėgot iš veidaknygės? Juokingų paveiksliukų pritrūko?
Susikurkit sau grupę ir sėdėkit ten darbe, kaip visos normalios kasininkės.

 No.228680

>>228622
ketvirtinu

 No.228686

>>228626
antrinu
>>228680
penktinu[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]