[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1536910440343.png (107,73 KB, 1080x1920, Capture.png)

 No.228641

Kas neturit ką veikt prašom galit paspausdinėt pixelius ant mūsų vėliavos, kurią aš vakar pradėjau.

http://pixelcanvas.io/@2,140

Ką darom ant vidurio? Paprasta svastika ar kokius gedimino stulpus?

 No.228672

File: 1536937611881.png (932,19 KB, 1920x1080, kryžius.png)

>>228641
Galvoju šita kryžių ir juodąją saule ar ratą jei paeitu[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]