[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1536920421986.gif (614,41 KB, 498x498, tenor.gif)

 No.228647

SUPISTAI NEKENČIU NORMIŲ

 No.228648

raminkis, vaiki

 No.228649

aš irgi

 No.228665

tretinu

 No.228667

Ble chebra reikia kažką daryt[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]