[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1538494104706.png (698,38 KB, 564x464, Screenshot_96.png)

 No.229409

Ką jūs manote apie šį žmogų?

 No.229410

>>229409

A čia ne to kulto lyderis, kur Japonijoj metro zarino privarė?

 No.229415

RiP padugne.

 No.229452

Steve Aoki?

 No.229461

>>229452

Ne, čia Jėzus.

 No.229634

F
aum shinrikyo nieko blogo nepadare[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]