[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1541340829316.jpg (206 KB, 1600x1067, beata-nicholson-70971420.jpg)

 No.230417

šičia: apsunkinam lapkritį ir rašom erotinę istoriją tarp beatos ir valinskienės

 No.230418

Pradėsiu

>Kartą senai senai..

 No.230419

>Valinskienė užsimanė geros žuvies ir skanių bandelių, todėl paskambino Beatai.

 No.230437

>apsunkinam
Tik vaikai ir proto praplauti durniai tiki situo ismislu

 No.230783

>>230419
>tada ta sena boba ir riebi teta palaižė viena kitai nemaloniai kvepiančius kūšius, pavargo ir nuėjo miegot. Beata naktį tris kartus kėlėsi pavalgyt, o Valinskienė knarkė.

 No.230840

Blet gera istorija[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]