[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1541718362033.jpg (72,39 KB, 949x534, c9ef949fb1753bf801467796f6….jpg)

 No.230790

Raportuojamės.

Če (Midtunas)

 No.230791


 No.230793

File: 1541741624937.jpg (34,82 KB, 683x698, japanese planes.jpg)


 No.230794

File: 1541745160466.jpg (34,85 KB, 574x424, eyw4xkx0v6u11.jpg)

ce

 No.230799

File: 1541748387600.jpg (116,75 KB, 685x600, 1541358245965.jpg)

>>230794
Cė haš e

 No.230802

ce

 No.230803

>>230790
Raportuojuosi kad postinau visose penkiose (5) midtuno temose

 No.230808


 No.230810

Ei vyrucei as tikuosi jus ismirkete savo pupeles pries jas valgant

 No.230812

>>230810
>nevalgo lašinių, jautienos, putės ir viskio kaip tikras viras

pupelių berniuk, prašau eiti

 No.230814

>>230812
Bebebe noriu sojos pupeliu

 No.230817

File: 1541763756312.jpg (110,75 KB, 842x816, 012.jpg)

ce

 No.230821

File: 1541765076769.jpg (2,02 MB, 4000x2000, IMG_20181109_140336.jpg)

midtunas duhas

če

 No.230825

>>230821
Ar cia M.U. katinas?

 No.230827

Sudas

 No.230828

>>230827
Ačiū už bumpą, daug lengviau raportuotis kai tema viršuj.
ČE

 No.230830

>>230828
Dink is mano chongo

 No.230832

>>230828
Dink is mano chongo

 No.230833

>>230832
>>230830
haha, naujasis draugas nemoka postint
nieko, išmoksi, visi turi nuo kažko pradėt :)

 No.230834

File: 1541771091462.jpg (85,21 KB, 500x354, slepiam.jpg)

ce

 No.230835

>>230834
Haha smagus memas parodysiu ji midtuno teciui, tada jis nusipirks tavo hata ir busi supistas benamis parazite

 No.230845

ce

 No.230848

File: 1541782224708.jpg (32,82 KB, 430x682, 3v5pbnlji9x11.jpg)

Ce

 No.230855


 No.230856

>>230855
debilai

 No.230862

ce

 No.230868


 No.230871

>>230868
>bumpina midtuno tema
loxpidar

 No.230873

File: 1541803246419.png (1,49 MB, 1688x948, alcohol2_screencap.png)

ar če midtunas? (piktūra)

 No.230878

>>230873
blet koks babuinas storas buvo

 No.230880


 No.230881

File: 1541847008036.gif (1013,45 KB, 500x282, c4462828b717dbe5e57939f9ae….gif)

Midduhas

 No.230898

>>230881
Jus paziurekit i sita durniu bumpinanti temas

 No.230930

File: 1541953264537.jpg (86,19 KB, 768x524, fuck-it.jpg)

>>230881
>antrinu

 No.231166

Če. Kdl kiekviena penktadieni reikia kurti naujas temas kai galima naudoti sena penktadienio tema ?

 No.231167

>>231166
pritariu,ce

 No.231306

>>230930
Kaip gražu

 No.231344

>>230930
rudi žmonės neturi smegenų konfirmuota

 No.231498

Ce

 No.231957

bump

 No.232170

Ce

 No.233857

bump[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]