[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1541746583031.png (1,74 KB, 240x58, Be pavadinimo.png)

 No.230795

ar as degsiu pragare?

 No.230820

Degsi nes dročini

 No.230822


 No.230829

File: 1541769083460.png (692,09 KB, 483x639, Be pavadinimo.png)

aciu

 No.230842

>>230820
>>230822
Radau kažkokį su panašiu į mano IP kuris siunčiasi vien tik porną, parsisiųsiu to pačio porno ir įsivaizduosiu, kaip mes dročinam kartu.

 No.230852

>>230822
O, buvau pamiršęs šitą linksmą daiktą. Pasirodo mano dalbajobas kaimynas, kuris filmuoja vestuves už pinigus nulaužtą sony vegas naudoja, ajajaj kaip negražu. Kažkada emigracijoj buvau papuolęs vienon gryčion su visokiais asilais tautiečiais, galvojau pašantažuosiu ir pagrąsinsiu parodyt jų šlykščiom bobom visas pornografijas, bet jie siuntėsi tik pugačiovos dainas :(

 No.230853

>>230852
>kuris filmuoja vestuves už pinigus nulaužtą sony vegas naudoja
didžioji dalis taip daro.

 No.230857

File: 1541788982541.png (1,82 KB, 682x33, ruTorrent v3.7 11-9-201.png)
[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]