[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1541746859625.png (496,34 KB, 720x539, 45634207_1411809952285820_….png)

 No.230796

reportuojamės
če

 No.230797

File: 1541747416111.jpg (4,96 MB, 2592x4608, IMG_20181008_145341.jpg)

Če

 No.230798

File: 1541747442672.jpg (24 KB, 438x318, 1535610981578.jpg)

ce

 No.230801

Dar tik rytas, asile.

 No.230804

ce
anime sudas

 No.230805

>>230801
Durnas wagis

 No.230807

če

 No.230809

ce

 No.230811

>>230805
ce
anime sudas

 No.230813

ce

 No.230816

File: 1541763680146.jpg (26,24 KB, 544x733, 4k3jb2f4z6ly.jpg)

ce

 No.230823

File: 1541765914776.gif (1003,21 KB, 500x265, 1.gif)

če

 No.230826

ce anime sudas

 No.230843

Če anime šūdas

 No.230844

ce

 No.230846

ce anime sudas

 No.230847

File: 1541779742259.jpg (8,14 KB, 262x300, imageX.jpg)

Če anime šūdas

 No.230849

>>230796
Če anime šūdas

 No.230850

a5 at4jau ce

 No.230851

Labas vakaras

 No.230854

File: 1541786276412.jpg (154,65 KB, 600x800, 45715817_185429465728824_6….jpg)

Ce

 No.230863

File: 1541792246067.jpg (258,02 KB, 1080x754, Gryllotalpa gryllotalpa 3.jpg)

Če blet. O midtunas tegul eina nachui.
t. kurklinis.

 No.230864

File: 1541793100167.jpg (330,82 KB, 1277x1083, gggg.jpg)

>>230863
eik is ce

 No.230870

File: 1541801869194.jpg (3,89 MB, 4000x2000, IMG_20181109_235734.jpg)

>>230863
Mano kurklys gyvas!!! :00 nuostabus padaras, turbūt sausam terariume mito pūvančiom šaknim, jau senų senovėj tersriumą buvau numetęs šonan ir nelaisčiau. Blet kaip zjbs

 No.230994

>>230870
Bazuotas ir raudonpiliulintas kurklys!
Galingi padarai šiaip, pas mane irgi buvo panašiai, kad žiemą laikant kambaryje, kelis mėnesius nesimatė jokių urvų, bet paskui sugalvojau padrėkinti – ir po kelių dienų atsirado urvai, ir bulvės nuograužos!
Mat kurkliai, esant sausam periodui, saugo drėgmę specialiame urve, kurio sieneles padengia drėgmės neišleidžiančiu sluoksniu.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]