[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1546895266085.jpg (16,21 KB, 440x224, israelpalestine-flags-440x….jpg)

 No.233630

Ei jūs virginijai, už ką jūs, ar už Izraelį ar už palestiną?

 No.233631

File: 1546895880972.jpg (80,39 KB, 600x534, 1507156121452.jpg)


 No.233634

>durnas klausimas
>Palestina iš mažosios raidės
ar tu sumautas žydas???

 No.233635

File: 1546899571380.jpg (55,45 KB, 320x240, 1294418542763.jpg)

Palestina lai būna sau, bet žydus šaudyt reike

juokauju, aš taikus pilietis, Izraelis #1 pasaulio draugas, mes privalom užtikrinti žydų saugumą savo gyvybėmis :^)

 No.233644

File: 1546906512097.jpg (28,1 KB, 425x425, hm.jpg)

Kodėl kažkas išvis būtų nusistatę prieš vienintelę demokratinę valstybę artimuosiuose rytuose?

 No.233645

File: 1546929828048.jpg (161,64 KB, 795x960, FB_IMG_1535957941679.jpg)

Už Lietuvą.

 No.233646

>>233630
Jei ir būtume tokioje situacijoj kurioje mūsų nuomonės rūpėtų ar mes galėtume spręst kažką tai aš sakyčiau pirma žydus viena po vieno tada smėlio negrus nebent prižadės nesisprogdinti ir likt savo šūdskylėse, o mes savo.

Pasiskaitykit brangus piliečiai
https://zaidpub.com/2013/11/14/once-we-squeeze-all-we-can-out-of-the-united-states-it-can-dry-up-and-blow-away-benjamin-netanyahu-2002/amp/

 No.233647

Gitanas Žydsėda

 No.233654

Matosi kad vaikas esi, palauk kol sueis 18 ir tada kalbėk apie politikas. Dar Palestina iš didžiosios, urodas.

 No.233655

Matosi kad vaikas esi, palauk kol sueis 18 ir tada kalbėk apie politikas. Dar Palestina iš didžiosios, urodas.

 No.233656

>>233630
Ir tie ir tie žydai. Tik palesbybiečiai labiau teisėti žydai tam regione.

 No.233692

File: 1546977952092.jpg (108,06 KB, 491x515, 1529789467444.jpg)

>>233630
Nei vienas nei kitas neįdomus

 No.233694

File: 1546981384503.png (70,13 KB, 300x413, 300px-Map_Crusader_states_….png)

Tik už Jeruzalės karalystę.

 No.233697

jeigu jus už Izraelį, tai esat už Ameriką, už visus Vakarus, Iluminati, 9/11, degradaciją, ereziją, karą prieš narkotikus, karą prieš terorizmą ir t.t.

AŠ UŽ PALESTINĄ!

 No.233700

File: 1547020133973.jpg (11,12 KB, 136x184, d33.jpg)

>>233697
>AŠ UŽ PALESTINĄ!
>ten tikrai nėra degradacijos ir incesto
>ten nėra jokios konspiracijos išnaudoti jų padėtį kad gauti lėšų iš debilų socialistų iš vakarų kurie duoda tipo foreign aid
>palestiniečiai tikrai nedaro narko biznio ar teroro prieš baltuosisu
>jie geri berniukai kurie rūpinasi savo žmonėmis
>amerika yra kalta kad vidurio rytai visada buvo skylė despotams ir psihopatams

 No.233749

File: 1547122930373.jpg (24,9 KB, 450x470, stock-photo--d-smiley-1795….jpg)

Reiktų subombarduot abi valstybes ir rami galva bus.

 No.233778

>>233700
2x žydas

 No.233785

>>233778
netgi žydo nuotrauką įkėlė kaip reakciją

 No.233787

>>233778
>>233785
>jis žydas
>todėl aš esu teisus
Koks jausmas ciulpti peni, anone?

 No.233790

File: 1547149617031.jpg (65,4 KB, 1024x682, AP968188464223.jpg)

>>233787
tu man pasakyk, rabine

 No.233798

File: 1547157717332.jpg (72,36 KB, 623x457, 6f4c9deb689884f79fc02ae668….jpg)

>>233790
Tai nesiskaito pedofilija, kai šventa

 No.233799

>>233785
Todėl ir 2x[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]