[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1547139864264.jpeg (25,97 KB, 233x267, 5BCA81B6-E0F3-4F3C-98C9-6….jpeg)

 No.233779

Sveiki kolegos, kokia yra jūsu nuomonė apie Sam Hyde?

 No.233781

Gera

 No.233782


 No.233783

be nuomonės

 No.233784

retkarčiais juokingas

 No.233794

LBai juokinga juokiames visi geras

 No.233795

>>233779
KAIP JIS VIS ISSISUKA
JIS AKVAIZDZIAI PAVOJINGAS

 No.233805

Jis blet duchas jibanas

 No.233806

Jis blet duchas jibanas

 No.233807

File: 1547187033468.jpg (74,63 KB, 420x315, RonPaulNotARacist.jpg)

Lopas sociopatas.
Jis yra kaip thotes demesio istroskes pyderas kuris kala pinigus is visokiu incel alt desiniuju ir viskas.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]