[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1547202542261.gif (2,47 MB, 200x200, 1546730799187.gif)

 No.233813

če

 No.233814

File: 1547202882347.jpg (33,4 KB, 450x600, 29066478_2160098524219744_….jpg)

če

 No.233815

File: 1547206373637.jpg (125,71 KB, 604x516, pepe.jpg)


 No.233816

File: 1547207817943.jpg (54,75 KB, 500x500, zWEvNctO.jpg)

ce

 No.233822

File: 1547216289864.gif (109,89 KB, 460x500, 1472671292108.gif)

ce

 No.233823

File: 1547216906666.jpg (29,69 KB, 800x267, IMG_-s2j24x.jpg)

ce

 No.233824

File: 1547217223667.jpg (106,25 KB, 585x664, d2ec5841b88c4d3ad42955d830….jpg)

Če

 No.233825

če
bet mintyse aš jau miręs,
ten nebėra jokių problemų,
jokių rūpesčių,
aplink vien tik ramybė ir gėris,
mmmmm

 No.233832

File: 1547238455092.jpg (5,49 KB, 250x250, 1544997642593s.jpg)

Če

 No.233834

File: 1547239547248.jpg (53,36 KB, 720x398, 1523140562205.jpg)

če

 No.233835

Prieš maždaug savaitę čenas labai greitai tik pykšt pokšt keberiokšt komentarus priimdavo, o dabar jau ir vėl flegmina kaip ir anksčiau…

 No.233836

>>233835
pykst pokst keberiokst as tavo mama dabar ;D

 No.233838

>>233836
Mano mama man padarydavo labai skanaus maisto, taigi aš laukiu

 No.233886

>>233838
O man? Aš irgi noriu

 No.233888

>>233886
Paprašysiu savo mamos, kad padarytų dvi porcijas ;)[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]