[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1547310895287.jpg (22,6 KB, 380x400, islam-swastika.jpg)

 No.233859

Islamas yra chujova religija

 No.233860

antrinu

 No.233861

3tinu

 No.233865

ketvirtinu

 No.233868

geriau nei cucktalikybė

 No.233876

>>233859
Chujova kai kuriais aspektais bet geriau negu krikščionybė

>daužai/pisi moteris kada nori

>moterys aplamai neturi galios nei prieš tave nei valdžioj ir tavo gyvenimo nesupis nepaliks beturčio bomžo po skyrybų
>griežti įstatymai neleidžia žmonėms degraduoti su nesąmonėm kaip feminizmas homoseksualumas apart gal nuo incest'o
>nebijo parodyt savo neapkęstinuma žydelkom nukirsdami jiems galvas

Sutvarkytų savo incest'o problema ir leistų technologijai vystytis, būtų axujenai visai kaip trečiam Reich'e

 No.233882

>>233876
>daužai/pisi moteris kada nori
t. incelas
>moterys aplamai neturi galios
t. incelas su mamytės problemom
>griežti įstatymai neleidžia žmonėms degraduoti
Pasivalkiok Dubajaus gatvėm. Rasi ko neradęs Europos degradacijoje.
>nebijo parodyt savo neapkęstinuma nukirsdami jiems galvas
Ir dabar jie patys valdomi žydiško gobšumo ir yra beveik tiek pat nekenčiami kiek žydai moderniame pasaulyje.
Susitvarkyk savo vertybes, sweetie.

 No.233883

File: 1547326432216.jpg (17,38 KB, 558x400, pd,x400,macbook_air_13-bg,….jpg)

>religija
>degradacija
>žydai
>gobšumas

 No.233925

>>233882
Tjk incelas tau per didelis žodis ir manai, kad jie pisa moteris.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]