[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1547832208843.jpg (57,44 KB, 960x958, 35427383_2041172895955597_….jpg)

 No.234186

Č E

 No.234187


 No.234189

File: 1547833436696.jpg (54,18 KB, 500x374, kar.jpg)


 No.234205

File: 1547845360246.jpg (16,75 KB, 280x180, 1509971437642.jpg)

>>234186
mamyyyteee, duok pienuko tučtuojau

 No.234227

File: 1547863590508.png (518,17 KB, 2695x1838, 6c8epYe[1].png)


 No.234229

File: 1547885348941.jpg (70,38 KB, 1024x1024, 1547885117589m.jpg)

Ko blet nieko nekeliat

 No.234230

>>234229
o gal mes norim į tavo mergas pažiūrėt

 No.234234

Nes mes nenaudojam FB/IG. Isskirtinai tik anoniminio bendravimo priemones.

 No.234284

>>234229
Nekelk če storų nx

 No.234292

>>234186
>>234229
Baisios nx, apart papų nieko neturi.

 No.234397

>>234284
>>234292
Nekaltučiai

 No.234411

>>234397
grynai. eikit ant savo 2D gf dročint, nekaltučiai, palikit pieno sunkvežimius tikriems vyrams

 No.234458

File: 1548189651069.jpg (172,04 KB, 2048x1365, 13502681_1484368431588308_….jpg)


 No.234464

>>234458
ar yra naujo turinio su ja?

 No.234472

>>234464
cia ne vieta tokiam turiniui dalintis, dauguma jos turinio pas "privacius kolekcininkus"

 No.234483

>>234472
davai pidarai keliat

 No.234485

>>234458
pasiilgau šitos kūrvos. mačiau tinderyje kažkada, bet gaila nesusimatchinom
jei kas turit ir seno turinio, galėtumėt pasidalinti

 No.234516

>>234397
antrinu

 No.234523

>>234483
>>234485
>>234464
antrinu, imeskit kas ka turit[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]