[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/fa/ - Fashion

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1446242195425.jpg (48,5 KB, 500x333, tumblr_mgs9r3DUoM1qctudpo1….jpg)

 No.549

postinam ledą

 No.550

File: 1446242227202.jpg (42,38 KB, 500x500, 1438305973972.jpg)


 No.551

File: 1446242292175.jpg (31,03 KB, 960x640, tumblr_mqmfpoaljx1sz0dtoo1….jpg)


 No.552

File: 1446242446817.jpg (27,47 KB, 390x293, 1443212933795.jpg)


 No.553

File: 1446242517393.jpg (96,78 KB, 500x515, 1442858352081.jpg)


 No.554

File: 1446242553250.jpg (902,4 KB, 1500x2248, 1443126308366.jpg)


 No.555

File: 1446242585756.jpg (688,37 KB, 1280x1920, 1443651353190.jpg)


 No.556

File: 1446242701655.jpg (140,92 KB, 856x1192, 1444101308862.jpg)


 No.557

koks ce sudas blt

 No.558

File: 1446309201667.jpg (100,78 KB, 640x640, 1443610889606.jpg)


 No.560

>>558
kelnes tegu susisiuva

 No.561


 No.564

File: 1446767545161.jpg (50,68 KB, 960x960, 11253888_888552751221895_7….jpg)


 No.565

File: 1446767650593.jpg (435,92 KB, 2013x2737, 1444880874852.jpg)


 No.566

File: 1446817214826.jpg (51,81 KB, 720x720, 12191083_1201872299829339_….jpg)


 No.575

File: 1447026187411.jpg (38,69 KB, 500x500, 1446913811427.jpg)


 No.580

>>575
nu jau sitas tai tikrai sudinai atrodo

 No.581

File: 1447266609438.gif (387,55 KB, 500x382, ZZHkt.gif)


 No.582

>>581
tipo ne? nu rimtai, beskonybe

 No.583

>>582
tai aisku kad taip

 No.584

File: 1447348949123.jpg (212,76 KB, 1087x1536, kassia stuss g...jpg)

ką jūs žinot apie skonį

 No.585

>>584
be to slykstaus svarko gal ir normalei butu

 No.586

>>585
Sytas. Striuke negrazi. Atrodo, kaip gariunuose pirkta is bobutes.

 No.587

File: 1447368083771.jpg (223,41 KB, 800x1200, 1447049387486.jpg)

laukiam jūsų tobulų postų
kol kas čia viskas buvo ledas

 No.588

>>587
ledas kaip tavo pirmas postas?

 No.589

File: 1447441424297.jpg (58,43 KB, 501x337, Grunge-90s-fashion.jpg)


 No.590

Ko nieks daugiau nepostina bl?

 No.591

>>590
bšk nužudė >>589

 No.592

>>591
kas yra?

 No.593

>>592
neverta net komentuot

 No.594

>>593
sakyk kas yra pydare

 No.595

>>594
jis neturi gf, ko če nesuprast

 No.596

>>595
Ot koks pyderas

 No.597

>>596
sitas

 No.601

File: 1449604069700.jpg (429,46 KB, 1366x2048, 1449120365864.jpg)

tfw no rafdidas

 No.602

File: 1449604154024.jpg (553,39 KB, 1366x2048, 1449120737782.jpg)


 No.603

>>601
>>602
pirk pirk, tas zidas backgruonde jau trina rankas[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]