[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/int/ - International

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1500399094310.png (514,26 KB, 615x409, tashkas.png)

 No.4400

Dingstu iš interneto tai dingstu ir iš čano, sėmkės wirai :^)

 No.4401

>>4400
>Dingstu iš interneto
Kodėl? ir kam?

 No.4402

Jis dabar save tobulins. Nesigilink.

 No.4403

>>4402
daug jam ka tobulint surelius blet spammina

 No.4404

>>4403
Jei jis siekdamas šio tikslo patirs laimę, argi svarbu, kad rezultate vis tiek liks duchas?

 No.4405

Kaip galima dingti iš interneto?
Aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be neto

 No.4406

>>4405
Tiesiog susikuri naują internetinę tapatybę

 No.4408

>>4406
jis dingo, brolau
pardave savo kompa seneliui

 No.4409

>>4408
pardavė seneliui? netikiu, veikiau jau nusižudė

 No.4410

>>4409
pardave ji, brolau
pardave ir pabego
pradejo skaityt, mokslincius tapo[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]