[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/int/ - International

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1534345385436.jpg (68,92 KB, 640x853, opmpiz4e5ab11.jpg)

 No.4807

Aš postinu iš Italijos, balvonai!

 No.4808

>>4807
Tu neteisus. Jokioje tu ne Italijoje, mes tai žinom.

 No.4818

>>4808
Jau grįžau, dabar aš Lenkijoje

 No.4850

>>4818
Ir vėl netiesa. Ko tu toks melagis, anone?

 No.4877

>>4807
Ka jus, hebra?

 No.4878

>>4877
tavo mama, tu?

 No.4879

>>4878
Tavo faderis, Lukai.

 No.4880

benis

 No.4881

>>4879
Tai ne tiesa, to negali būti!
NEEEEEEEEE!!!!!!!!

 No.4882

File: 1539201878944.png (14,63 KB, 644x800, 1520464845164.png)

>>4881
Žvaigždžių karų referencas! OHO![Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]