[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/mu/ - Muzika

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1507654572747.jpg (2,64 MB, 2560x1440, 1496855926880.jpg)

 No.2582

>Black Water
>Gidge
>Christian Loffler

Gal daugiau miško muzikos yra?

 No.2584

File: 1507719824014.jpg (57,26 KB, 1024x1024, 100183.jpg)


 No.2586

ne.

 No.2587

>>2584
nu čia tai kažkoks dar vienas sad-core (liudesėlio branduolys)

 No.2588

>>2587
Patinka?

 No.2591


 No.2594

>>2591
pleb[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]