[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/mu/ - Muzika

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1524058905939.jpg (10,07 KB, 285x300, R-791933-1205001677.jpeg[1….jpg)

 No.2853

https://www.youtube.com/watch?v=SwugNZCNllo

>vi ver singin, bai bai mis amerikan pai

>drou mai ceri do de leri bat de leri voz drai
>dem gud ol bois ver drinkin viski en raim singin dis vil bi de dei dadai dai, dis vil bi dedei dadai dai.
>dis vil bi dedei dadai dai, dis vil bi dedei dadai dai
>dedei dadai dai

 No.2854

>>2853
https://www.youtube.com/watch?v=nO8C0jpsW7Y

>Ol di ada kids, vit d pampt ap kiks, ju bereran, bereran, autran mai gan

>Ol di ada kids, vit d pampt ap kiks, ju bereran, bereran, fasta dan mai balet.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]