[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/v/ - Video žaidimai

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1497741115546.png (13,49 KB, 258x374, pidargėjai.png)

 No.555

įsmeigiu šią vėliavą į naujas platybes, vardan tolerantiškos ateities, braliai

 No.556

pisk nachui

 No.557

>>556
mylimasai, ko če taip ožiukus lieji? : )

 No.558

>>557
as tuoj tau savo pimpala sugrusiu lyg i ozi sliuha[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]