[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/v/ - Video žaidimai

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1513784885824.gif (25,67 KB, 483x233, Backrow_Seats_on_the_bus.gif)

 No.591

Aš susipisau /370v/

Nusipirkau MC

Negaliu refundyt nes jau praeijo mėnesis

 No.592

File: 1513854171440.png (116,45 KB, 247x250, 1489075335315.png)

Atiduok man

 No.593

debilas

 No.594


 No.595

>>591
mldc

 No.596

File: 1514648534759.jpg (24,65 KB, 770x770, 5228a48661183355613fb69487….jpg)

Minecrafto Styvai
Paimk mane už blokelio
Ir nuveski į biomą, kurį supranti
O minecrafto Styvai

Nuotykiai šachtoje
Kupinoj deimantų išties vėsūs
O minecrafto Styvai

Šachta kupina deimantų yra nuostabi
Aš noriu sugrįžti
Minecrafto Styvai
Paimk mane už blokelio
Ir nuveski į biomą, kurį supranti

Ah, minecrafto Styvai
Nuotykiai šachtoje
Kupinoj deimantų, išties, vėsūs
O minecrafto Styvai
Šachta apsti deimantų yra nuostabi ir aš noriu ten grįžti

Minecrafto Styvai
Ah minecrafto Styvai
Minecrafto Styvai
Ah minecrafto Styvai

Paimk mane už blokelio
Ir nuveski į biomą,
Kurį supranti
Minecrafto Styvai

Nuotykiai šachtoje
Kupinoj deimantų, išties, vėsūs
O minecrafto Styvai

Šachta apsti deimantų yra nuostabi
Ir aš noriu ten grįžti
O minecrafto Styvai
Paimk mane už blokelio ir nuveski į biomą,
Kurį supranti

Ah, minecrafto Styvai
Nuotykiai šachtoje
Kupinoj deimantų, išties, vėsūs
O minecrafto Styvai
Šachta apsti deimantų yra nuostabi
ir aš noriu ten grįžti

Minecrafto Styvai…[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]