[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/a/ - Anime

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1545692864912.jpg (2,86 MB, 7099x5015, yande.re 499898 christmas ….jpg)

 No.19874

Linksmų kalėdų /a/ !
Tikiuosi kad 2019 metais būtu daugiau piešinių jūsų waifu ir mano taip pat!

 No.19875

File: 1545692999820.gif (464,37 KB, 640x640, 1545654630434.gif)

Ačiū tau taip pat linksmų!

 No.19878

File: 1545693914053.gif (138,1 KB, 320x240, 1508509581250.gif)

>>19875
Ačiū! :)

 No.19958

>>19874
Ačiū!
Linkiu, kad kitais metais susirastumėte po 3 3D gf!

 No.20015

File: 1546342866357.webm (593,04 KB, 536x396, anime-anime-gif-Hatsune-M….webm)

>>19874
Sveikinu visus su visom šventėm!
Aš jūsų visų labai pasiilgau per šią paskutinę savaitę!

 No.20017


 No.20018

File: 1546351536725.gif (209,03 KB, 640x640, 1545751097899.gif)

>>20015
Ačiū, robotuk :) Sveikinu ir tave :)

 No.20021

File: 1546353036839.webm (3,87 MB, 864x486, a84b87a661bf4d52dd38d43f1….webm)


 No.20026

File: 1546356746206.jpg (1,09 MB, 2372x3500, yande.re 503926 animal_ear….jpg)

>>20015
Labai ačiū :) Mes taves irgi passilgom :D[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]