[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1543590942144.jpg (248,77 KB, 1440x1080, mpv-shot0002.jpg)

 No.231850

Trejetai nusprendžia, ką reidinam!

 No.231851

File: 1543591390859.jpg (33,7 KB, 720x576, 1543342743699.jpg)

Tavo chatą

 No.231854

Tavo mama

 No.231855

maxima

 No.231876

plebita

 No.231877

File: 1543612448646.jpg (53,04 KB, 960x642, 43880215_1378015298995308_….jpg)


 No.231886

midtuno chata

 No.231890

File: 1543620436680.jpg (343,05 KB, 1920x1080, mpv-shot0001 (3).jpg)

ABSOLIUTŪS ASILAI, JŪS PRALEIDOTE TREJETUS!

Dabar vėl REIks laukti savaitę…

 No.231893

>>231877
pzda kaip perpisčeu ta loxa kuris sita šuda paraše:DDDDDDDDD GHHRRRRRR

 No.231897

>>231893
Eik nachui, komunistas

 No.231900

>>231897
Taika ir meilė, broluži, visi vienodi - visi lygūs.
ŽUDYT NACIUS
o jeigu 'nacis' negras? Kažin kaip reaguotų liberalpydariai

 No.231901


 No.231902

>>231901
https://www.youtube.com/watch?v=-dbfXp8_qjo
Atsiprašau, aš telefonpydaris. Bet juk mes visi lygūs:^)

 No.231903

File: 1543664427347.jpg (73,36 KB, 780x880, 1485199227151.jpg)


 No.231908

>>231902
NEGALIU KOMENTUOTI ŠEŠIŲ MILIJONŲ

Bazuotas

 No.231911

Einam į maką ir užsakom Fortnaito mėsainį.

 No.231916

>>231850
Palauksiu iki trejetų, bet reidinsim tavo mamą

 No.232935

>>231893
…bump!

 No.232991

>>231877
Aš šitą šūdėraštį perrašyčiau va taip va:

Sugrįškim į senąjį svietą,
Bolševikų nereikia darbų,
Nereik gerųjų Lenino idėjų,
Nei didžiųjų Stalino darbų.

Gana laisvės, lygybės, brolybės,
Teprasmenga šios mintys visai,
Žemei vergovę ir nelygybę,
Kapitalizmas atneša lai.

Mėlyną piliulę ryk, negalvoki, žmogau,
Tiktai žydų keliu ženk pirmyn,
Vyk šalin tu visus, kurie mąsto kitaip,
Vis tolyn, ir tolyn, ir tolyn.

 No.233015

>>232991
Bazuota ir raudonpiliulinta.

 No.233016

ir vel trejetus prapiso

 No.233017

ir vel trejetus prapiso

 No.233018

File: 1545771699332.png (2 MB, 1440x1080, mpv-shot0001 (6).png)

Aš vis dar če, laukiu jūsų trejetų.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]