[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1545693942063.jpg (113,76 KB, 960x960, jazzu.jpg)

 No.232985

Ar eisit į libtardės Jazzu koncertą?

 No.232990


 No.232992

Esu biseksualus ir nekenčiu savęs, o mano charakteris yra labai autistiškas bet ne ant tiek dar.

 No.232993

>>232990
Eik nachui, libtardas blet.

 No.233000

Į muziką gal ir reikėtų įdėti, bet įdėjau čia, nes jinai yra liberastinė kalė ir visi, kurie eis į jos koncertą, yra dar didesni debilai, o jų motinos kūrwos.

 No.233002

>>232992
>biseksualus
>nekenti saves
>autismas
Šitie sutrikimai dažnai atsitinka, nes žmogų apsėda velniai.
Pasimelsk Dievui labai smarkiai kaip moki, paprašyk kad išvarytu velnius ir saugotu tave ir praeis.

 No.233003

>>233002
šitas

 No.233004

File: 1545734534052.jpg (6,34 KB, 216x233, Jezus-Kristus.jpg)

>>233002
ačiū, padėjo

 No.233038

as tau ka nx boomeris?[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]