[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1545942222806.jpg (69,59 KB, 1024x576, osama-bin-laden.jpg)

 No.233117

>b-bet nepadarė nieko blogo!!!
Kur jis, kai jo reikia?

 No.233118

rimtai, kaledos praejo ir jokio reiksmingesnio atsitikimo su inzinieriais ir daktarais nenutiko

 No.233119

>>233118
Saugumiečiai ko gero per Kalėdas su šeima pabūt negalėjo dėl to

 No.233125

>>233119
Kremlinius skydarastus gaudė, belieka pagirti puikų saugumo darbą išsaugoti demokratiją. DEMOLICIJA VALIO!!

 No.233137

>>233118
Apart to kad dviem libtardem galvas nupjovė taip.
>>233117
Tai kad jis gyvas ir sveikas nes pats buvo amerikonių shillas.
Jo lavina skraidines sraigtas sudužo į vandenyną be išgyvenusių ir tt.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]