[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/b/ - Apie viską

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1548189886066.jpg (75,47 KB, 940x621, 38784.jpg)

 No.234461

Dėl šauktinių. Pats esu panevėžio apskrity 1000-1100 ribose iš 3.1k, pažiūrėjau dokumentų pridavimo deadline per visas apskritis gal 12k turi priduot nuo sausio vidurio iki tos pačios datos kaip ir aš (apie kovo galą), tai ar man iš viso verta skubėt pridavinėt dokus, ar laukt paskutinės savaitės ir tikėtis, kad kol aš priduosiu ar kol pasitikrinsiu sveikatą jau bus atrinkę bent 3-4k žmonių pradėt tarnybą?
Tekę per praeitą šaukimą (nepatekau) skaityt, kad apie 30-40% nepraeina med. arba psichologo patikros, tai ar nebus, kad manęs dar nepasiekus jau bus surinkę pilną pulką ir man net nereiks iš savo kaimo į Uteną keliaut dėl poros popierių?
Ar iš viso kažkaip praneša tokius dalykus, ar švaisto laiką kai kelių tūkstančių žmonių, nors jau turi pilną skaičių surinkę?

 No.234469

Tipo nori mėginti išlaukti kuo ilgiau kad neimtų?
Gali mėgint. Jiems realiai px.
Kaip kiti anonai sako nors ir prigaus tave vengiant tarnybos gali būti kad nieko nebus tau.

 No.234522

>>234461
Lauksiu atnaujinimo

 No.234525

>>234522

iš manęs ta prasme?

 No.234526

>>234525
iš tavo močios ble
oi palauk, ką tik atėjo atnaujinimas
sakė patikau jai ir susipisim dar kartą

 No.234527

>>234526
tai seni, tavo postas bereikšmis, nes kol ateis laikas 'Atnaujinimui' jau ir ši tema bus seniai dausose ir turbūt tik kitoje bus.

 No.234529

>>234527
seniukai, tai aš ir sakau, kad jau gavau atnaujinimą, viskas gerai

 No.234531

Myžnius

 No.234532

Myžnius

 No.234548
[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]