[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/fit/ - Fitnesas

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1454454798990.jpg (91,64 KB, 1920x1080, MAX RES DEFAULT BLYAAAAT C….jpg)

 No.104

Kas sXe ir sportuoja čia?

 No.105

eik nx

 No.108

>>105
cbb alkaše

 No.109

sXe ir sportuojam, tavo nenaudai…
https://www.youtube.com/watch?v=I-uHDJ4t-LM

 No.110

sXe ir sportuojam, tavo nenaudai…
https://www.youtube.com/watch?v=I-uHDJ4t-LM

 No.111

File: 1457429201264.png (631,44 KB, 1366x768, If moon man doesn t get at….png)

>>110
Hahaha Antifa mano chan'e….
Niekad taip stipriai nesijuokiau.

 No.112

as bet pastaruoju metu nesportuoju kiek galėčiau

 No.123

kps yra sxe?

 No.124

File: 1464363627555.jpg (43,79 KB, 471x640, Perkonkrusts-3.jpg)

>>123
straight edge. Žmonės, kurie atsisako vartoti alkoholį, narkotikus ar rūkalus.

 No.125

>>124
wow, če tai hardcore

 No.126

>>124
kas per daunai

 No.141
[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]