[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/mu/ - Muzika

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1542317280993.png (34,72 KB, 997x997, 42201360_263564157510572_6….png)

 No.3047

Šuntantis Trigraši, žinau kad čia slepiesi. Pasirodyk, šmėkla jobanas, ir pasakyk koks, pagal tave, yra metų Lietuvos albumas

 No.3049

Nežinau kas anas yra, bet metų albumas yra aiškiai šitas:
https://www.youtube.com/watch?v=c7Vcb7Kf2sY

 No.3056

>>3049
ne

>>3047
trigrašis būtų visai nieko, nes rašančių apie muziką pas mus trūksta ir jie neblogą kritiškumą turi, neapkaltinsi saviškių bybčiulpyste, kas vyksta visose kitose platformose. bet blet rašymo stilius ir tas nx postmodernizmas.. krč buvo juokinga ir faina pirmus kelis kartus, o paskui tiesiog koktu yra ir viskas nu ;_;

 No.3057

File: 1542757923505.jpg (20,68 KB, 438x400, 46508612_336571807121954_7….jpg)


 No.3058

>>3057
naudoji didžiojo anti-"postmodernisto" ikoną mėgindamas apginti postmodernistus?XD[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]