[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]

/v/ - Video žaidimai

Vardas
Email
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

File: 1506631817557-0.jpg (289,05 KB, 1280x1810, NieR Automata.jpg)

 No.568

NieR:Automata
Žaidėt?

 No.569

ne

 No.570

File: 1506673387321.jpg (462,98 KB, 3840x2160, 2B patting.jpg)


 No.571

>>570
gejisku zaidimu nezaidziu

 No.572

>>571
Anone…

 No.581

File: 1509301267279.jpg (1,47 MB, 2560x1440, 489892.jpg)

>>568
a2 mano zmona

 No.582

>>581
isijunk AA, nx kaip pixeliuota viskas

 No.583

>>582
ok isjungiau, bet niekas nepasikeite :?

 No.584

>>583
fxaa?
bent jau msaa 2-4x isijunk, jeigu game settinguos nera, tai per gpu driverius forcink.

 No.585

>>581
2B geriau

 No.586

File: 1511096684043.png (335,12 KB, 567x540, 1510156525255.png)


 No.589


 No.598

File: 1514850628465.png (272,28 KB, 845x482, smile that wasn't protecte….png)


 No.628

File: 1537119381505.jpg (176,71 KB, 798x1024, 1536468738532.jpg)

>>598
Genijus - tai visko žinovas. Bet ultragenijus - tai visko žinojimas per vienį. Per štampą.[Grįžti][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ ] [ b / int ] [ a / fa / fit / mu / v ]